АКТУАЛЬНА ТА ПОТЕНЦІЙНА ДИДАКТИЧНА КВАЛІФІКОВАНІСТЬ ЯК ОСНОВА ВИЗНАЧЕННЯ ПРЕДМЕТНИХ КОМПЕТЕНТНОСТЕЙ СТУДЕНТІВ ВИЩИХ ПЕДАГОГІЧНИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ

  • Ганна Михайлівна Удовіченко Криворізький педагогічний інститут ДВНЗ «Криворізький національний університет»
Ключові слова: кваліфікованість, актуальна дидактична кваліфікованість, потенційна дидактична кваліфікованість, компетентісний підхід.

Анотація

У статті висвітлюються основні аспекти сучасного педагогічного розуміння понять актуальна та потенційна дидактична кваліфікованість як основи визначення предметних компетентностей студентів вищих педагогічних навчальних закладів. На теоретичному рівні визначено потребу вживання, як одного із стрижневих, з точки зору компетентнісного підходу, терміна «кваліфікованість».

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Біографія автора

Ганна Михайлівна Удовіченко, Криворізький педагогічний інститут ДВНЗ «Криворізький національний університет»
кандидат педагогічних наук,  кафедра теорії і практики навчання іноземних мов за професійним спрямуванням Криворізького педагогічного  інституту ДВНЗ «Криворізький національний університет».

Посилання

1. Вачевський М.В. Теоретико-методичні засади формування у майбутніх маркетологів професійної компетенції / Мирон Васильович Вачевський. – К., 2005. – 364 с.

2. Великий тлумачний словник сучасної української мови / [уклад. і гол. ред. В.Т. Бусел]. – К.; Ірпінь : ВТФ Перун, 2003. – 1440 с.

3. Вища освіта України і Болонський процес: [навч. посібник / за заг . ред. В. Кременя]. – Тернопіль, 2004. – 238 с.
4. Історія української школи і педагогіки. Хрестоматія / [упоряд. О.О. Любар; за ред. В.Г. Кременя]. – К. : Знання, КОО, 2003. – 766 с.
Опубліковано
2015-07-22
Як цитувати
Удовіченко, Г. (2015). АКТУАЛЬНА ТА ПОТЕНЦІЙНА ДИДАКТИЧНА КВАЛІФІКОВАНІСТЬ ЯК ОСНОВА ВИЗНАЧЕННЯ ПРЕДМЕТНИХ КОМПЕТЕНТНОСТЕЙ СТУДЕНТІВ ВИЩИХ ПЕДАГОГІЧНИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ. Наукові записки кафедри педагогіки, (31), 306-314. Retrieved із https://periodicals.karazin.ua/pedagogy/article/view/3703