МОДЕЛЬ ЗАСТОСУВАННЯ ТЕХНОЛОГІЇ ДИСТАНЦІЙНОГО НАВЧАННЯ У ФАХОВІЙ ПІДГОТОВЦІ МАЙБУТНІХ СОЦІАЛЬНИХ ПЕДАГОГІВ У ПЕДАГОГІЧНОМУ УНІВЕРСИТЕТІ

  • Владислав Олегович Топольський Державний вищий навчальний заклад«Донбаський державний педагогічний університет»
Ключові слова: дистанційне навчання, технологія дистанційного навчання, фахова підготовка, моделювання.

Анотація

У статті описано модель застосування технології дистанційного навчання у фаховій підготовці майбутніх соціальних педагогів у педагогічному університеті. Розглянуто функції, засоби та методичні умови застосування технології дистанційного навчання

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Біографія автора

Владислав Олегович Топольський, Державний вищий навчальний заклад«Донбаський державний педагогічний університет»

кандидат педагогічних наук, асистент  кафедри  дошкільної  освіти Державного  вищого навчального  закладу «Донбаський державний педагогічний університет».

Посилання

1. Архангельский С.И. Учебный процесс в высшей школе, его закономерные основы и методы: [учеб.-метод пособие] / С.И. Aрхангельский. – М.: Высш. школа, 1980. – 368 с.

2. Бацуровська І.В. Модель застосування технології дистанційною навчання у фаховій підготовці майбутніх інженерів в аграрних університетах / І.В. Бацуровська // Педагогічний альманах. – Вип. 14,Херсон, 2012. – С. 130-134.

3. Євтушенко Н.І. Основні етапи, принципи й засоби педагогічногомоделювання як методу навчання: [Електронний ресурс] / Н.І. Євтушенко. – Режим доступу: http://www.rusnauka.com/33_DWS_2010/33_DWS_2010/Pedagogica/73579.doc.htm.

4. Матушанский Г.У. Основные характеристики психолого-педагогическойподготовки и переподготовки преподавателя высшей школы на современном этапе / Г.У. Матушанский // Психологическая наука и образование. – 2001. – № 2. – С. 24 – 30.

5. Морзе Н.В. Моделі ефективного використання інформаційно-комунікаційних та дистанційних технологій навчання у вищомунавчальному закладі: [Електронний ресурс] / Н.В. Морзе, О.В. Глазунова. – Режим доступу: http://www.nbuv.gov.ua/e-journals/ITZN/em6/content/08mnvshi.htm.

6. Самойленко О.М. Моделі дистанційної освіти та основні етапи їх розвитку / О.М. Самойленко // «Теорія і практика дистанційного навчання в післядипломній освіті». – 2011. – № 2. – С. 25-29.
Опубліковано
2015-07-22
Як цитувати
Топольський, В. (2015). МОДЕЛЬ ЗАСТОСУВАННЯ ТЕХНОЛОГІЇ ДИСТАНЦІЙНОГО НАВЧАННЯ У ФАХОВІЙ ПІДГОТОВЦІ МАЙБУТНІХ СОЦІАЛЬНИХ ПЕДАГОГІВ У ПЕДАГОГІЧНОМУ УНІВЕРСИТЕТІ. Наукові записки кафедри педагогіки, (31), 293-301. Retrieved із https://periodicals.karazin.ua/pedagogy/article/view/3701