ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ ПЕДАГОГІЧНОЇ РЕФЛЕКСІЇ В СИСТЕМІ ПРОФЕСІЙНОЇ ОСВІТИ

  • Яна Василівна Смірнова Державний заклад «Луганський національний університет імені Тараса Шевченка»
Ключові слова: рефлексивний педагог, форми і методи розвитку професійної рефлексії.

Анотація

Стаття  являє  собою  огляд напрямків підготовки  рефлексивного педагога в системі професійної освіти. У статті висвітлюються найбільш розповсюджені форми та ефективні методи розвитку професійної рефлексії.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Біографія автора

Яна Василівна Смірнова, Державний заклад «Луганський національний університет імені Тараса Шевченка»

аспірант Луганського національного університету імені Тараса Шевченка.

Посилання

1. Афонина Г.М. Технология творческого освоения опыта педагогической деятельности: учеб. пособие / Г.М. Афонина. – Таганрог: Изд-во Таганрог . пед. ин-та, 2000. – 120 с.

2. Гавриш Н.В. Зрозуміти іншого, щоб наблизитися до себе / Н. Гавриш, В. Желанова // вихователь-методист дошкільного закладу. – 2009. – № 6. – С. 7-13.

3. Гавриш Н.В. Навчання педагогів аналізувати педагогічні ситуації в контексті коучингового підходу / Н. Гавриш, В. Желанова // Вихователь-методист дошкільного закладу. – 2009. – № 11. – С. 23-32.

4. Горбенко З.П. Личностно-ориентированное образование в системе повышения квалификации учителей иностранных языков // Сибирский учитель. – 2001. – № 6. – С. 18-24.

5. Ильина Е.В. Основы рефлексивного управления в подготовке менеджеров образования / Е.В. Ильина // Педагогический университетский вестник Алтая. – 1999. –№ 10. – С. 24-34.

6. Леонтьев А.А. Педагогическое общение / А.А. Леонтьев. – Москва-Нальчик, 1996. – 96 с.

7. Метаєва В.А. Развитие профессиональной рефлексии в последипломном образовании: методология, теория, практика: дис.доктора пед. наук : 13.00.08 / Метаева Валентина Александровна. – Екатеринбург , 2006. – 357 с.

8. Степанов С.Ю. Принципы рефлексивной психологии педагогического творчества / С.Ю. Степанов, Г.Ф. Похмелкина, Т.Ю. Колошина, Т.В. Фролова // Вопросы психологии. – 1991. – № 5. – С. 5-14.
Опубліковано
2015-07-22
Як цитувати
Смірнова, Я. (2015). ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ ПЕДАГОГІЧНОЇ РЕФЛЕКСІЇ В СИСТЕМІ ПРОФЕСІЙНОЇ ОСВІТИ. Наукові записки кафедри педагогіки, (31), 257-263. Retrieved із https://periodicals.karazin.ua/pedagogy/article/view/3657