РОЛЬ ТЕХНІКИ МОВЛЕННЯ В СИСТЕМІ ПЕДАГОГІЧНОЇ МАЙСТЕРНОСТІ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ ПОЧАТКОВОЇ ШКОЛИ

  • Лариса Іванівна Рубан Сумський державний педагогічний університет ім. А.С. Макаренка
Ключові слова: техніка мовлення, виразне читання, словесна дія.

Анотація

У статті розглядаються основні складові техніки мовлення та їхня роль у системі педагогічної майстерності майбутніх учителів початкової школи.

 

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Біографія автора

Лариса Іванівна Рубан, Сумський державний педагогічний університет ім. А.С. Макаренка

викладач  кафедри  дошкільної  та початкової освіти Сумського державного педагогічного університету ім. А.С. Макаренка.

Посилання

1. Бабич Н.Д. Основи культури мовлення / Н.Д. Бабич. – Львів: Світ, 1990. – 232 с.

2. Буяльский Б.А. Искусство выразительного чтения: книга для учителя / Б.А. Буяльский. – М.: Просвещение, 1986, - 176 с.

3. Капська А. Й. Виразне читання / А.Й. Капська. – Київ: «Вища школа», 1986.

4. Олійник Г.А. Виразне читання. Основи теорії. Посібник для вчителів / Г.А. Олійник. – Тернопіль: Навчальна книга – Богдан, 2007. – 224 с.

5. Педагогічна майстерність: Підручник / І.А. Зязюн, Л.В. Крамущенко, І.Ф. Кривонос та ін.; [за ред. І.А. Зязюна]. – К.: Вища шк., 1997. – 349 с.

6. Станиславский К.С. Собр. соч.: В 8 т. / К.С. Станиславский. – Т.3 – С. 504.
Опубліковано
2015-07-22
Як цитувати
Рубан, Л. (2015). РОЛЬ ТЕХНІКИ МОВЛЕННЯ В СИСТЕМІ ПЕДАГОГІЧНОЇ МАЙСТЕРНОСТІ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ ПОЧАТКОВОЇ ШКОЛИ. Наукові записки кафедри педагогіки, (31), 248-256. Retrieved із https://periodicals.karazin.ua/pedagogy/article/view/3656