ІНТЕГРОВАНІ УРОКИ ЯК ЗАСІБ РОЗВИТКУ КРЕАТИВНОСТІ УЧНІВ

  • Сергій Михайлович Овчаров Полтавський національний педагогічний університет імені В.Г. Короленка
Ключові слова: інтегрований урок, креативність учнів, творчі завдання

Анотація

Стаття  присвячена  проблемі  дослідження  впливу  інтегрованих уроків на розвиток креативних здібностей учнів сучасних шкіл. Описано основні види і рівні інтеграції в навчально-виховному процесі. Наведено приклади творчих завдань для  інтегрованих уроків з різних предметів.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Біографія автора

Сергій Михайлович Овчаров, Полтавський національний педагогічний університет імені В.Г. Короленка

кандидат педагогічних наук,  доцент кафедри математичного аналізу та інформатики Полтавського національного педагогічного університету імені В.Г.Короленка.

Посилання

1. Андреев М. Интегративные тенденции в обучении / М. Андреев. – София: Народна просвіта, 1986 – 176 с.

2. Дерманова И.Б. Креативность, личностные особенности и стратегии совладания старших школьников / И.Б. Дерманова, М.А. Крылова //Ананьевские чтения, 2004: Материалы научно-практической конференции – СПб, 2004. – С. 384-386.

3. Коджаспирова Г.М. Педагогический словарь / Г.М. Коджаспирова, А.Ю. Коджаспиров. – М.: Издательский центр «Академия», 2000. – 176 с.

4. Козловська І.М. Теоретико-методологічні аспекти інтеграції знань учнів професійно-технічної школи (дидактичні основи): монографія / І.М. Козловська. – Львів: Світ, 1999. – 302 с.

5. Овчаров С.М. Навчаємося творити: розвиток креативних здібностей школярів / С.М. Овчаров, К.В. Овчарова. – Полтава: АСМІ, 2011. – 108 с.

6. Современный словарь иностранных слов: ок. 20000 слов. – СПб: Дуэт, 1994. – 740 с.

7. Холодная М.А. Психология интеллекта: парадоксы исследования / М.А. Холодная. – СПб.: Питер, 2002. – 272 с.
Опубліковано
2015-07-22
Як цитувати
Овчаров, С. (2015). ІНТЕГРОВАНІ УРОКИ ЯК ЗАСІБ РОЗВИТКУ КРЕАТИВНОСТІ УЧНІВ. Наукові записки кафедри педагогіки, (31), 204-210. Retrieved із https://periodicals.karazin.ua/pedagogy/article/view/3651