САМОСТІЙНА НАВЧАЛЬНА ДІЯЛЬНІСТЬ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ ПОЧАТКОВОЇ ШКОЛИ

  • Інна Анатоліївна Нагрибельна Херсонський державний університет
Ключові слова: самостійна навчальна діяльність, професійний інтерес, самореалізація

Анотація

Матеріал даної статті репрезентує відомості про самостійну навчальну діяльність студентів. Акцентовано увагу на самостійній підготовці майбутніх  учителів початкової школи,  її  ролі  у формуванні професійної компетентності.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Біографія автора

Інна Анатоліївна Нагрибельна, Херсонський державний університет

кандидат педагогічних наук, доцент, завідувач кафедри філології Херсонського державного університету.

Посилання

1. Підготовка майбутнього вчителя: зміст та організація / О.Г. Мороз, В.О. Сластьонін, Г.І. Філіпченко. – К. , 1997. – С. 44-80.

2. Педагогіка вищої школи: навч. посіб. / М. Фіцула. – 2-ге вид., доп. – К. : Академвидав, 2010. – С. 203.

3. Актуальні проблеми сучасної лінгводидактики: [збірник статей] / М.І. Пентилюк – К. : Ленвіт, 2011, – 256 с.

4. Пидкасистый П.И.Организация учебно-познавательной деятельности студентов / П.И. Пидкасистый. – М. Педагогическое общество России, 2005. – 144 с.

5. Положення про організацію навчального процесу в кредитно-модульній системі підготовки фахівців // Освіта. – 2004. – № 8.
Опубліковано
2015-07-22
Як цитувати
Нагрибельна, І. (2015). САМОСТІЙНА НАВЧАЛЬНА ДІЯЛЬНІСТЬ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ ПОЧАТКОВОЇ ШКОЛИ. Наукові записки кафедри педагогіки, (31), 175-180. Retrieved із https://periodicals.karazin.ua/pedagogy/article/view/3647