ФОРМУВАННЯ МЕТОДИЧНОЇ КОМПЕТЕНЦІЇ ВЧИТЕЛІВ ІНОЗЕМНОЇ МОВИ В ПЕДАГОГІЧНИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДАХ

  • Оксана Олександрівна Шевчук Хмельницька гуманітарно-педагогічна академія
Ключові слова: формування, моделювання, методична компетенція, проблема, освіта, практична підготовка, рівень.

Анотація

Стаття присвячена формуванню методичної компетенції вчителя іноземної мови в навчальних закладах, як педагогічній проблемі на сучасному етапі розвитку освіти.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Біографія автора

Оксана Олександрівна Шевчук, Хмельницька гуманітарно-педагогічна академія

викладач-стажист кафедри іноземних мов Хмельницької гуманітарно-педагогічної академії.

Посилання

1. Базалук О.О., Юхименко Н.Ф. Філософія освіти. Навчально-методичний посібник / О.Базалук, Н. Юхименко − К.: Кондор, 2010. − С. 8-21.

2. Гринчишин Д.Г., Сербенська О.А. Словник паронімів української мови. – К.: Рад. шк., 1986. – 222 с.

3. Державна національна програма «Освіта». Україна XXI століття. − К.: Райдуга, 1994. − С. 8-10.

4. Дроздова І.П. Навчальний посібник із курсу «Методика викладання, педагогіка та психологія вищої освіти». − Харків: ХНАМГ, 2008. − 142 с.

5. Національна доктрина розвитку освіти України в XXI столітті на період 2001-2004 років (2001 р.).

6. Ніколаєва С.Ю. Методика викладання іноземних мов у середніх навчальних закладах: Підручник. Вид.2-е, випр. і перероб. / Кол. авторів під керівн. С.Ю. Ніколаєвої. − Е.: Ленвіт, 2002, − С. 6-7.

7. http://dict.invivio.net/.

8. http://www.osvita.ua/school/technol/1148.
Опубліковано
2015-07-15
Як цитувати
Шевчук, О. (2015). ФОРМУВАННЯ МЕТОДИЧНОЇ КОМПЕТЕНЦІЇ ВЧИТЕЛІВ ІНОЗЕМНОЇ МОВИ В ПЕДАГОГІЧНИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДАХ. Наукові записки кафедри педагогіки, 1(28), 229-236. Retrieved із https://periodicals.karazin.ua/pedagogy/article/view/3638