Хмельницька гуманітарно-педагогічна академія

  • Ольга Василівна Скальська Хмельницька гуманітарно-педагогічна академія
Ключові слова: роздавальні додаткові навчальні матеріали, диференціація навчального процесу, індивідуалізація навчального процесу, методика використання навчальних матеріалів.

Анотація

У статті обґрунтовується методика використання роздавальних додаткових навчальних матеріалів на уроках іноземної мови у початковій школі, яка передбачає виконання вчителем комплексу послідовних дій, що створює умови для ефективної організації освітнього процесу

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Біографія автора

Ольга Василівна Скальська, Хмельницька гуманітарно-педагогічна академія
кандидат педагогічних наук, доцент кафедри іноземних мов Хмельницької гуманітарно-педагогічної академії

Посилання

1. Акимова М.К. Индивидуальность учащегося и индивидуальный подход / М.К. Акимова, В.Т. Козлова. – М. : Знание, 1992. – 80 с. – (Новое в жизни, науке и технике “Педагогика и психология” ; № 3).

2. Актуальные проблемы дифференцированного обучения / [И.А. Ананич, А.Б. Василевский, В.И. Водейко и др.] ; под ред. Л.Н. Рожиной. – Минск: Народная асвета, 1992. – 191 с.

3. Алиев Н.Н. Выбор особенностей учащихся при дифференцированном обучении иностранному языку / Н.Н. Алиев // Иностранные языки в школе. – 1992. – № 5–6 . – С. 28-30, 91.

4. Кузовлев В.П. Методическая характеристика класса как средство индивидуализации процесса обучения иноязычному общению / В.П. Кузовлев // Иностранные языки в школе. – 1986. – № 1. – С. 31-38.

5. Методика навчання іноземних мов у середніх навчальних закладах : [підручник / кол. авторів під керівн. С.Ю. Ніколаєвої]. – К. : Ленвіт, 1999. – 320 с.

6. Скальська О.В. Дидактичні умови добору і використання навчальних матеріалів на уроках іноземної мови у початковій школі : дис.канд.пед. наук : 13.00.09 / Скальська Ольга Василівна. – К., 2009. – 239 с.
Опубліковано
2015-07-15
Як цитувати
Скальська, О. (2015). Хмельницька гуманітарно-педагогічна академія. Наукові записки кафедри педагогіки, 1(28), 202-209. Retrieved із https://periodicals.karazin.ua/pedagogy/article/view/3634