ІНТЕГРАЦІЯ МАТЕМАТИЧНИХ І МЕТОДИЧНИХ ЗНАНЬ У ПРОФЕСІЙНІЙ ПІДГОТОВЦІ ВЧИТЕЛЯ ПОЧАТКОВОЇ ШКОЛИ

  • Галина Іванівна Непомняща Глухівського національного педагогічного університету імені Олександра Довженка
Ключові слова: підготовка вчителя, математичні поняття, інтеграція знань

Анотація

У  статті  розглядається  поєднання математичних  і методичних знань у процесі підготовки майбутнього вчителя до формування математичних понять в учнів молодшого шкільного віку, наведені приклади завдань.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Біографія автора

Галина Іванівна Непомняща, Глухівського національного педагогічного університету імені Олександра Довженка

кандидат педагогічних наук, старший викладач кафедри теорії і методики початкової освіти Глухівського національного педагогічного університету імені Олександра Довженка.

Посилання

1. Богданович М.В. Методика викладання математики в початкових класах: [навч. посібник] / М.В. Богданович, М.В. Козак, Я.А. Король. – [2-е вид., перероб. і доп.]. – Тернопіль : Навчальна книга – Богдан, 2001. – 368 с.

2. Державний стандарт початкової загальної освіти. // Початкова школа. – 2011. – № 7. – С. 1-18.

3. Нечволод Л.І. Сучасний словник іншомовних слів / Л.І. Нечволод. – Харків : ТОРСІНГ ПЛЮС, 2007. – 768 с.

4. Програма для середньої загальноосвітньої школи : 1–4 класи / [відп. за вип.: Л.Ф. Щербакова, Г.Ф. Древаль]. – К. : Початкова школа. – 2006. – 432 с. – С. 161-186.

5. Савченко О.Я. Дидактика початкової школи : підручник [для студентів педагогічних факультетів] / О.Я. Савченко. – К.: Абрис, 1997. – 416 с.

6. Стойлова Л.П. Основы начального курса математики : [учеб. пособие для учащихся пед. уч-щ по спец. № 2001 «Преподавание в начальных классах общеобразовательной школы»]/ Л.П. Стойлова, А.М. Пышкало. – М. : Просвещение, 1988. – 320 с., ил.
Опубліковано
2015-07-15
Як цитувати
Непомняща, Г. (2015). ІНТЕГРАЦІЯ МАТЕМАТИЧНИХ І МЕТОДИЧНИХ ЗНАНЬ У ПРОФЕСІЙНІЙ ПІДГОТОВЦІ ВЧИТЕЛЯ ПОЧАТКОВОЇ ШКОЛИ. Наукові записки кафедри педагогіки, 1(28), 149-156. Retrieved із https://periodicals.karazin.ua/pedagogy/article/view/3627