РЕАЛІЗАЦІЯ ПРИНЦИПІВ УПРАВЛІННЯ У КЕРІВНИЦТВІ ПРАКТИЧНОЮ ПІДГОТОВКОЮ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ ПОЧАТКОВИХ КЛАСІВ

  • Анна Олександрівна Кащук Хмельницька гуманітарно-педагогічна академія
Ключові слова: принципи управління, практична підготовка, управління практичною підготовкою, суб'єкти управлінського процесу

Анотація

У  статті  розглянуто підходи  до  визначення  сутності принципів управління, запропоновано добір принципів, характерних для управління практичною підготовкою майбутніх учителів початкових класів.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Біографія автора

Анна Олександрівна Кащук, Хмельницька гуманітарно-педагогічна академія

методист відділу педагогічної практики Хмельницької гуманітарно-педагогічної академії.

Посилання

1. Большаков А.С. Менеджмент (Серия «Краткий курс») : учеб. пос./ А.С. Большаков. – СПб.: Издательство «Питер», 2000. – 160 с.

2. Гаєвський Б.А. Основи науки управління : навч. посіб./ Б.А. Гаєвський. – К.: МАУП, 1997. – 112 с.

3. Орлов А.Н. Управление учебно-воспитательным процессом в высшем педагогическом учебном заведении / А.Н. Орлов. – Алма-Ата: Мектеп, 1989. – 112 с.

4. Симонов В.П. Педагогический менеджмент: 50 НОУ-ХАУ в управлении педагогическими системами : учеб. пос. – [3-е изд., испр. и доп.] / В.П. Симонов. – М.: Педагогическое общество России, 1999. – 430 с.

5. Хриков Є.М. Управління навчальним закладом: навч. посіб. / Є.М. Хриков. – К.: Знання, 2006. – 365 с.

6. Цехмістрова Г.С. Управління в освіті та педагогічна діагностика: [навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл.] / Г.С. Цехмістрова, Н.А. Фоменко. – К.: Видавничий Дім «Слово», 2005. – 280 с.
Опубліковано
2015-07-15
Як цитувати
Кащук, А. (2015). РЕАЛІЗАЦІЯ ПРИНЦИПІВ УПРАВЛІННЯ У КЕРІВНИЦТВІ ПРАКТИЧНОЮ ПІДГОТОВКОЮ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ ПОЧАТКОВИХ КЛАСІВ. Наукові записки кафедри педагогіки, 1(28), 97-102. Retrieved із https://periodicals.karazin.ua/pedagogy/article/view/3619