ДОСВІД РОБОТИ ВЧЕНИХ РАД УНІВЕРСИТЕТІВ УКРАЇНИ XIX СТОЛІТТЯ ЗІ СТИМУЛЮВАННЯ СТУДЕНТІВ ДО НАУКОВО-ДОСЛІДНОЇ РОБОТИ

  • Людмила Дмитрівна Зеленська
Ключові слова: учені ради, науково-дослідна робота студентів, способи стимулювання.

Анотація

Статтю присвячено аналізу досвіду роботи вчених рад університетів України XIX ст. зі стимулювання студентської молоді до наукових занять  за  такими напрямами:  затвердження  тем  конкурсних наукових творів на підставі подань факультетів, установлення загальної кількості медалей та розподіл їх між факультетами, визначення переможців конкурсу, надання дозволу на друк кращих студентських робіт від імені університету.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Біографія автора

Людмила Дмитрівна Зеленська

кандидат  педагогічних  наук,  доцент Харківського національного педагогічного університету імені Г.С. Сковороди.

Посилання

1. Багалій Д.І. Вибрані праці: В 6 т. Т. 3. Опыт истории Харьковского университета (по неизданным материалам), ч. I (1802-1815 гг.) / Д.І. Багалій. – Х.: Вид-во НУА, 2004. – 1151 с.
2. Правила о назначении и рассмотрении задач и присуждении установленных за их решения медалей // Сборник распоряжений по Министерству Народного Просвещения. – Т. 2 (1835-1849). – СПб.: В тип. Импер. Акад. Наук, 1866. – С. 210-214.
3. Записка и речь, чтения в торжественном собрании Императорского университета Св. Владимира 15 июля 1840 года. – К.: Тип. ун-та, 1840. – С. 12-17.
4. Владимирский-Буданов М.Ф. История Императорского университета Св. Владимира. Т1. /М.Ф. Владимирский-Буданов. – К. : Тип. Ун-та Св. Владимира, 1884. – 674 с.
5. Академические списки Императорского университета Св. Владимира (1834-1884). – К.: Тип. ун-та Св. Владимира, 1884. – 200 с.
6. Фортинский Ф.Я. Университет Св. Владимира в царствование Императора Александра III. 1881-1894 / Ф.Я. Фортинский. – К.: Тип. Имп. ун-та Св. Владимира, 1900. – 35 с.
7. Протоколы заседаний Совета университеа Св. Владимира 30-го, 31-го мая и 21-го июня 1869 года // Унив. известия. – 1869. – № 9. – К.: Тип. ун-та, 1869. – С. 1-47.
8. Протоколы заседаний Совета Императорского Харьковского университетаи приложения к ним. – 1873. – № 4. – Х.: Тип. ун-та, 1873. – С. 125-157.
9. Протоколы заседаний Совета Императорского Новороссийского университета за 1871 год // Записки Новороссийского университета. – 1872. – Т.8. – Одесса.: Тип. Ульриха и Шульце, 1872. – С. 215.
10. Извлечение из протокола заседания Совета университета Св. Владимира 30-го октября 1886 года // Унив. известия. – 1886. – № 3. – К.: Тип. ун-та, 1886. – С. 67-76.
11. Протокол заседания Совета Императорского университета Св. Владимира 4-го октября 1889 года // Унив. известия. – 1890. – № 2. – К.: Тип. ун-та, 1890. – С. 1-35.
Опубліковано
2015-09-04
Як цитувати
Зеленська, Л. (2015). ДОСВІД РОБОТИ ВЧЕНИХ РАД УНІВЕРСИТЕТІВ УКРАЇНИ XIX СТОЛІТТЯ ЗІ СТИМУЛЮВАННЯ СТУДЕНТІВ ДО НАУКОВО-ДОСЛІДНОЇ РОБОТИ. Наукові записки кафедри педагогіки, (25), 62-71. Retrieved із https://periodicals.karazin.ua/pedagogy/article/view/3615