ТВОРЧА АКТИВНІСТЬ ЯК ПОКАЗНИК ГОТОВНОСТІ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ ДО ПРОФЕСІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

  • Юліана Володимирівна Дьоміна
Ключові слова: творча активність, професіоналізм, внутрішній потенціал студентів.

Анотація

У статті розглянуто проблему формування творчої активності як показника рівня професіоналізму сучасного фахівця, досліджено шляхи підвищення внутрішнього потенціалу студентів та окреслено шляхи його формування.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Біографія автора

Юліана Володимирівна Дьоміна

викладач  кафедри  соціальної педагогіки Харківського гуманітарно-педагогічного інституту.

Посилання

1. Національна доктрина розвитку освіти у ХХI столітті: Проект // Педагогічна газета. – № 7. – 2001. – С. 4-6.
2. Сисоєва С.О. Основи педагогічної творчості вчителя. Навч. посіб. – К.: ІСДОУ, 1994. – 112 с.
3. Лазарєв М.О. Основи педагогічної творчості: Навчальний посібник для пед. ін-тів / Сумський держ. пед. ін-т ім. А.С. Макаренко. – Суми: ВВП “Мрія–1” – ЛТД, 1995. – 212 с.
Опубліковано
2015-09-04
Як цитувати
Дьоміна, Ю. (2015). ТВОРЧА АКТИВНІСТЬ ЯК ПОКАЗНИК ГОТОВНОСТІ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ ДО ПРОФЕСІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ. Наукові записки кафедри педагогіки, (25), 56-61. Retrieved із https://periodicals.karazin.ua/pedagogy/article/view/3614