ФОРМУВАННЯ ДУХОВНО-ЦІННІСНИХ ОРІЄНТАЦІЙ СТУДЕНТСЬКОЇ МОЛОДІ

  • Жанна Вадимівна Давидова
Ключові слова: духовно-ціннісні орієнтації, пілотажній експеримент, результати опитувальників, тестів, письмового есе, ціннісні пріоритети.

Анотація

У  статті  доведено  актуальність формування  духовно-ціннісних орієнтацій  студентської молоді.  За  допомогою  аналізу  результатів пілотажного експерименту вивчено особливості ціннісних орієнтацій студентів, серед яких пріоритетною є їхня прагматична спрямованість на забезпечення власного добробуту.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Біографія автора

Жанна Вадимівна Давидова

аспірант  кафедри  теорії  і методики професійної освіти ХНПУ імені Г.С. Сковороди.

Посилання

1. Кон И.С. В поисках себя: Личность и её самосознание./ И.С. Кон – М.: Политиздат, 1994. – 335 с.
2. Бойко А.М. Особистість як предмет виховання. Наукові записки кафедри педагогіки. Випуск 12. – Харків: ХНУ, 2004 – С. 21-28.
3. Нечепоренко Л.С. Класична педагогіка: Навч. посібник/ Л.С. Нечепоренко, Я.В. Подоляк, В.Г. Пасинок. – Х.: Основа, 1998. – 420 с.
4. Педагогічні науки: Збірник наукових праць – Випуск 2. – Полтава, 2010. – 180 с.
5. Сас Н. Форми колективної творчості у розвитку інноваційного потенціалу особистості у вищому навчальному закладі. Дидаскал: часопис: матеріали Міжнародних наукових читань «Інтернаціоналізація засобів формування особистості вчителя у контексті Болонських реформ», 15-16 грудня 2009 р./ Кафедра педагогіки ПНПУ ім. В.Г. Короленка. – Полтава, 2010. – № 10. –С. 237-241.
6. Степанець І.О.Педагогічні умови формування духовної культури студентів у педагогічних ВНЗ. Наукові записки кафедри педагогіки. Випуск 19. – Харків: ХНУ, 2007 – С. 200-207.
Опубліковано
2015-09-04
Як цитувати
Давидова, Ж. (2015). ФОРМУВАННЯ ДУХОВНО-ЦІННІСНИХ ОРІЄНТАЦІЙ СТУДЕНТСЬКОЇ МОЛОДІ. Наукові записки кафедри педагогіки, (25), 47-55. Retrieved із https://periodicals.karazin.ua/pedagogy/article/view/3613