СУТНІСТЬ, ПРИНЦИПИ ТА СТРУКТУРА ТЕХНОЛОГІЇ ФОРМУВАННЯ СОЦІАЛЬНИХ ЯКОСТЕЙ МОЛОДШИХ ШКОЛЯРІВ

  • Юлія Юріївна Польшина
Ключові слова: технологія, соціально-педагогічна технологія, соціальні якості.

Анотація

Обгрунтовано сутність, принципи та структуру технології формування соціальних якостей дітей молодшого шкільного віку, що спрямована на підвищення рівня сформованості у них соціальної активності, відповідальності та толерантності.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Біографія автора

Юлія Юріївна Польшина

викладач кафедри  соціальної педагогіки Харківського національного педагогічного університету ім. Г.С. Сковороди.Посилання

1. Дятченко Л. Я. Социальные технологии в управлении общественными процесами / Дятченко Л. Я. – Белгород : Центр социальных технологий, 1993. – 343 с.
2. Заверико Н.В. Технології соціально-педагогічної діяльності / Н.В. Заверико // Соціальна педагогіка: теорія і технології. Підручник / [за ред. І.Д. Звєрєвої]. – К : Центр навчальної літератури, 2006. – С. 160.
3. Липский И.А. Технологический потенциал социально-педагогической деятельности / И.А. Липский // Педагогика. – 2004. – № 9. – С. 34-42.
4. Національна програма виховання дітей та учнівської молоді в Україні// Освіта України. – 2004. - № 94. – с. 6-10.
5. Никитин В.А. Социальная работа: проблемы теории и подготовки специалистов : учеб. пособ. / Никитин В.А. – М. : Московский психолого-социальный институт, 2002. – 236 с.
6. Харченко С.Я. Соціально-педагогічні технології : навч.-метод. посіб / С.Я. Харченко, Н.П. Краснова, Л.П. Харченко. – Луганськ : Альма- матер, 2005. – 552 с.
Опубліковано
2015-07-14
Як цитувати
Польшина, Ю. (2015). СУТНІСТЬ, ПРИНЦИПИ ТА СТРУКТУРА ТЕХНОЛОГІЇ ФОРМУВАННЯ СОЦІАЛЬНИХ ЯКОСТЕЙ МОЛОДШИХ ШКОЛЯРІВ. Наукові записки кафедри педагогіки, (26), 130-134. Retrieved із https://periodicals.karazin.ua/pedagogy/article/view/3597