ВИДИ ПИСЬМОВИХ РОБІТ ЯК ЗАСІБ КОНТРОЛЮ ПРИ НАВЧАННІ МОВИ ІНОЗЕМНИХ СТУДЕНТІВ

  • Олена Володимирівна Копилова
  • Людмила Петрівна Саніна
Ключові слова: писемне мовлення, реферування, іноземний студент.

Анотація

У статті аналізуються особливості роботи з реферування наукової статті як одному з видів навчального писемного мовлення. Даються практичні рекомендації з роботи над рефератом в іноземній аудиторії, визначаються показники сформованості умінь у сфері реферування.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Біографії авторів

Олена Володимирівна Копилова

старший викладач кафедри мовної підготовки іноземних громадян Центру міжнародної освіти Харківського національного університету ім. В.Н. Каразіна.

Людмила Петрівна Саніна

старший викладач кафедри мовної підготовки  іноземних громадян Центру міжнародної освіти Харківського національного університету ім. В.Н. Каразіна.

Посилання

1. Бахтина Л.Н. Обучение реферированию научного текста / Л.Н. Бахтина, И.П. Кузьмич, Н.М. Лариохина. – М., Изд-во МГУ, 1988. – 120 с.
2. Гойхман О.Я., Надеина Т.М. Основы речевой комуникации: Учебник для вузов / Под ред. проф. О.Я. Гойхмана. – М.: ИНФРА, 1997. – 272 с.
3. Добровольская В.В. Роль и место письменной речи в гибких моделях обучения [электронный курс] / В.В. Добровольская. – Режим доступ: htpp://www.gramota.ru/biblio/magazinez/mrs/28_442. – Загл. с экрана.
4. Марковина И.Ю., Сорокин Ю.А. Национально-специфическое в межкультурной коммуникации // Антипов Г.А. и др. Текст как явление культуры. – Новосибирск, 1999. – С. 47-59.
Опубліковано
2015-07-14
Як цитувати
Копилова, О., & Саніна, Л. (2015). ВИДИ ПИСЬМОВИХ РОБІТ ЯК ЗАСІБ КОНТРОЛЮ ПРИ НАВЧАННІ МОВИ ІНОЗЕМНИХ СТУДЕНТІВ. Наукові записки кафедри педагогіки, (26), 51-57. Retrieved із https://periodicals.karazin.ua/pedagogy/article/view/3587