СУТЬ І ЗМІСТ МЕТОДИКИ ФОРМУВАННЯ ІНТЕРЕСУ ДО МУЗИКИ У МОЛОДШИХ ШКОЛЯРІВ З ВИКОРИСТАННЯМ МУЛЬТИМЕДІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ У ПРОЦЕСІ ВИВЧЕННЯ ДИСЦИПЛІНИ «МУЗИКА»

  • Лариса Олександрівна Заря
Ключові слова: інтерес, навчання, музика, мультимедіа.

Анотація

У статті розглядається суть і зміст методики формування інтересу до музики в молодших школярів з використанням мультимедії.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Біографія автора

Лариса Олександрівна Заря

викладач кафедри фортепіано Харківського гуманітарно-педагогічного інституту.

Посилання

1. Бондаревский В.Б. Воспитание интереса к занятиям и потребности к самообразованию. / В. Бондаревский. - М. : Просвещение, 1985. – 144 с.
2. Байдельдинова Г.К. Формирование познавательных интересов у школьников / Г.К. Байдельдинова. – Алма-Ата : Мектеб, 1976. – 80 с.
3. Восприятие музики : сб. ст. / ред.-сост. В.Н. Максимов. – М. : Музыка, 1980. – 256 с.
4. Опанасюк О.П. Музична творчість школярів : проблеми та перспективи розвитку методики / Опанасюк О.П. // Мистецтво в школі: музика, образотворче мистецтво, художня культура. – 2009. – № 10. – С.2-7.
5. Сидорина Т. Организация процесса восприятия музики младшими школьниками / Т. Сидорина // Музыка и время. – 2006. – № 12. – 64 с.
6. Юхневич О.М. Вивчення музичної грамоти за допомогою гри / Юхневич О. М. // Мистецтво в школі : музика, образотворче мистецтво, художня культура. – 2009. – № 11. – С. 45.
Опубліковано
2015-07-14
Цитовано
0 статей
Як цитувати
Заря, Л. (2015). СУТЬ І ЗМІСТ МЕТОДИКИ ФОРМУВАННЯ ІНТЕРЕСУ ДО МУЗИКИ У МОЛОДШИХ ШКОЛЯРІВ З ВИКОРИСТАННЯМ МУЛЬТИМЕДІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ У ПРОЦЕСІ ВИВЧЕННЯ ДИСЦИПЛІНИ «МУЗИКА». Наукові записки кафедри педагогіки, (26), 39-46. Retrieved із https://periodicals.karazin.ua/pedagogy/article/view/3585