ТЕХНОЛОГІЧНА ПІДГОТОВКА ВЧИТЕЛЯ ДО ІННОВАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

  • Сергій Борисович Бєляев
Ключові слова: інноваційна педагогічна діяльність, освітній процес, технологічна компетентність.

Анотація

У статті розглядаються питання організації професійної підготовки у ВНЗ педагогічного профілю. Провідною є думка про необхідність створення умов для набуття студентами технологічної компетентності у відповідності до сучасних тенденцій оновлення форм та методів організації навчального процесу.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Біографія автора

Сергій Борисович Бєляев

кандидат педагогічних наук, доцент, завідувач кафедри педагогіки та психології Харківського гуманітарно-педагогічного інституту.

Посилання

1. О.М. Пєхота. Освітні технології: Навчально-методичний посібник / О.М. Пєхота, А.З. Кіктенко, О.М. Любарська: за ред О.М. Пєхоти. – К.:А.С.К., 2004. – 256 с.
2. А.С. Нісімчук. Сучасні педагогічні технології: Навчальний посібник /
А.С. Нісімчук, О.С. Падалка, О.Т. Шпак – К.: Видавничий центр «Просвіта»; Пошуково-видавниче агентство «Книга Пам’яті України», 2000. – 368 с.
3. І.Ф. Прокопенко. Педагогічні технології: Навчальний посібник. / І.Ф. Прокопенко, В.І. Євдокимов – Харків: Колегіум, 2005. – 224 с.
4. В.Ф. Паламарчук. Першооснови педагогічної інноватики / Валентина Федорівна Паламарчук – К.: Освіта України, 2005. – 504 с. – Т.2.
Опубліковано
2015-07-14
Як цитувати
Бєляев, С. (2015). ТЕХНОЛОГІЧНА ПІДГОТОВКА ВЧИТЕЛЯ ДО ІННОВАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ. Наукові записки кафедри педагогіки, (26), 14-20. Retrieved із https://periodicals.karazin.ua/pedagogy/article/view/3582