ДО ПРОБЛЕМИ ФОРМУВАННЯ ЗДОРОВОГО СПОСОБУ ЖИТТЯ ПІДЛІТКІВ

  • Неллі Вікторівна Тарасенко
Ключові слова: здоров’я, здоровий спосіб життя, формування здорового способу життя підлітків.

Анотація

В статті проаналізовано сутність поняття «здоровий спосіб життя». Розкрита проблема здоров’я сучасного молодого покоління. Висвітлено питання формування здорового способу життя підлітка.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Біографія автора

Неллі Вікторівна Тарасенко

аспірант кафедри педагогіки Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна.

Посилання

1. Байер К., Шейнбер Л. Здоровый образ жизни: Пер. с англ. – М.:Мир, 1997. – 368 с.
2. Вакуленко О.В. Здоровий спосіб життя як соціально-педагогічна умова становления особистості у підлітковому віці: Дис. канд. пед. наук: 13.00.05. – К., 2001. – 260 с.
3. Вишневский В.А. Методология здоровьясбережения в школе. – М.: Изд-во «Теория и практика физической культуры», 2002. – 270 с.
4. Городнова Н. Формув. ЗСЖ у дітей та молоді // Психолог . – № 46 (382) – С.3.
5. Макаренко А.С. Методика организации воспитательного процесса // Пед. соч.: В 8 т. – М.: Педагогика, 1983. – Т. 1. – С. 267-329.
6. Омельченко С.О. Взаємодія соціальних інститутів суспільства у формуванні здорового способу життя дітей та підлітків Монографія. – Луганськ : Альма-матер, 2007. – 352 с.
7. Сухарев А.Г. Здоровье и физическое воспитание детей и подростков. – М.: Медицина, 1999. – 272 с.
Опубліковано
2015-07-14
Цитовано
0 статей
Як цитувати
Тарасенко, Н. (2015). ДО ПРОБЛЕМИ ФОРМУВАННЯ ЗДОРОВОГО СПОСОБУ ЖИТТЯ ПІДЛІТКІВ. Наукові записки кафедри педагогіки, (27), 203-207. Retrieved із https://periodicals.karazin.ua/pedagogy/article/view/3578