ТЕОРЕТИЧНЕ ОБҐРУНТУВАННЯ ПЕДАГОГІЧНИХ УМОВ ФОРМУВАННЯ ПРОФЕСІЙНОГО ІМІДЖУ СТУДЕНТІВ МИСТЕЦЬКИХ СПЕЦІАЛЬНОСТЕЙ

  • Юлія Володимирівна Дзядевич
Ключові слова: педагогічні умови, мотивація, професійні знання, методи.

Анотація

У статті теоретично обґрунтовуються педагогічні умови, що сприятимуть  ефективному формуванню  професійного  іміджу майбутніх фахівців мистецького профілю.

Завантаження

##plugins.generic.usageStats.noStats##

Біографія автора

Юлія Володимирівна Дзядевич

аспірантка  кафедри педагогіки  та психології, Херсонський державний університет.

Посилання

1. Кулько В.А. Щодо сутності мотивації навчальної діяльності у студентів вищих навчальних закладів/ В.А. Кулько// Педагогіка формування творчої особистості у вищій і загальноосвітніх школах: зб. наук. праць. – Запоріжжя, 2010. – Вип. 8 (61). – С. 267 – 271.
2. Соціологія: словник термінів і понять / за заг . ред. Є.А. Біленького, М.А. Козловця. – К.: Кондор, 2006. – 372с.
3. Фіцула М. М. Педагогіка вищої школи: [навч. посіб.]. / М.М. Фіцула – [2-ге вид., доп.]. – К.: Академвидав, 2010. – 456 с.
Опубліковано
2015-07-14
Цитовано
Як цитувати
Дзядевич, Ю. В. (2015). ТЕОРЕТИЧНЕ ОБҐРУНТУВАННЯ ПЕДАГОГІЧНИХ УМОВ ФОРМУВАННЯ ПРОФЕСІЙНОГО ІМІДЖУ СТУДЕНТІВ МИСТЕЦЬКИХ СПЕЦІАЛЬНОСТЕЙ. Наукові записки кафедри педагогіки, (27), 58-63. вилучено із https://periodicals.karazin.ua/pedagogy/article/view/3558