ТЕОРЕТИЧНЕ ОБҐРУНТУВАННЯ ПЕДАГОГІЧНИХ УМОВ ФОРМУВАННЯ ПРОФЕСІЙНОГО ІМІДЖУ СТУДЕНТІВ МИСТЕЦЬКИХ СПЕЦІАЛЬНОСТЕЙ

  • Юлія Володимирівна Дзядевич
Ключові слова: педагогічні умови, мотивація, професійні знання, методи.

Анотація

У статті теоретично обґрунтовуються педагогічні умови, що сприятимуть  ефективному формуванню  професійного  іміджу майбутніх фахівців мистецького профілю.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Біографія автора

Юлія Володимирівна Дзядевич

аспірантка  кафедри педагогіки  та психології, Херсонський державний університет.

Посилання

1. Кулько В.А. Щодо сутності мотивації навчальної діяльності у студентів вищих навчальних закладів/ В.А. Кулько// Педагогіка формування творчої особистості у вищій і загальноосвітніх школах: зб. наук. праць. – Запоріжжя, 2010. – Вип. 8 (61). – С. 267 – 271.
2. Соціологія: словник термінів і понять / за заг . ред. Є.А. Біленького, М.А. Козловця. – К.: Кондор, 2006. – 372с.
3. Фіцула М. М. Педагогіка вищої школи: [навч. посіб.]. / М.М. Фіцула – [2-ге вид., доп.]. – К.: Академвидав, 2010. – 456 с.
Опубліковано
2015-07-14
Цитовано
0 статей
Як цитувати
Дзядевич, Ю. (2015). ТЕОРЕТИЧНЕ ОБҐРУНТУВАННЯ ПЕДАГОГІЧНИХ УМОВ ФОРМУВАННЯ ПРОФЕСІЙНОГО ІМІДЖУ СТУДЕНТІВ МИСТЕЦЬКИХ СПЕЦІАЛЬНОСТЕЙ. Наукові записки кафедри педагогіки, (27), 58-63. Retrieved із https://periodicals.karazin.ua/pedagogy/article/view/3558