ОСОБЛИВОСТІ ОРГАНІЗАЦІЇ ПЕДАГОГІЧНОЇ ПРАКТИКИ НА ТЕХНОЛОГІЧНОМУ ФАКУЛЬТЕТІ

  • Тетяна Григорівна Белан
Ключові слова: теоретична підготовка, практична підготовка, студент, майбутній учитель, учитель технології.

Анотація

У статті схарактеризовано єдність теоретичної  і практичної підготовки майбутніх вчителів технології, зроблено аналіз окремих видів педагогічної практики на технологічному факультеті.

Завантаження

##plugins.generic.usageStats.noStats##

Біографія автора

Тетяна Григорівна Белан
асистент кафедри педагогіки, психології і методики технологічної освіти, аспірант Чернігівського національного педагогічного університету імені Т.Г. Шевченка.

Посилання

1. Абдуллина О.А. Общепедагогическая подготовка учителя в системе высшего педагогического образования : учебное пособие для педагогических спец. вузов. [Текст] / О.А. Абдуллина. – М.: Просвещение, 1990. – 141 с.
2. Закон України „Про вищу освіту” від 17 січня 2002 // Відомості Верховної ради України [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://zakon.rada.gov.ua/ – назва з екрану.
3. Кара С. Організація керівництва педагогічною практикою – важлива умова формування професійної компетентності студентів [Текст] / С. Кара // Рідна школа. – 2006. – № 6. – С. 11-13.
4. Ковальчук В., Табачек І. Особистість вчителя: формування та розвиток в умовах глобалізації та інформаційної революції : [монографія]. [Текст]/ В. Ковальчук, І. Табачек. – К. : НПУ ім. М.П. Драгоманова, 2007. – 276 с.
5. Положення про проведення практики студентів вищих навчальних закладів України [Текст] : Проект // Інформаційний вісник «Вища освіта». – 2004. – № 13. – С. 28-36.
Опубліковано
2015-07-14
Цитовано
Як цитувати
Белан, Т. Г. (2015). ОСОБЛИВОСТІ ОРГАНІЗАЦІЇ ПЕДАГОГІЧНОЇ ПРАКТИКИ НА ТЕХНОЛОГІЧНОМУ ФАКУЛЬТЕТІ. Наукові записки кафедри педагогіки, (27), 20-25. вилучено із https://periodicals.karazin.ua/pedagogy/article/view/3553