ОРГАНІЗАЦІЙНІ ФОРМИ ДИСТАНЦІЙНОГО НАВЧАННЯ У ВИЩІЙ ШКОЛІ УКРАЇНИ

  • Альона Павлівна Чайковська
Ключові слова: дистанційна освіта, дистанційне навчання, організаційні форми дистанційного навчання, специфіка організаційних форм дистанційного навчання.

Анотація

У статті розглядаються основні організаційні форми дистанційного навчання у вищій школі України, їх зміст та специфіка.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Біографія автора

Альона Павлівна Чайковська

здобувач наукового ступеня кандидата наук Хмельницької гуманітарно-педагогічної академії.

Посилання

1. Дмитренко П.В. Дистанційна освіта / П.В. Дмитренко, Ю.А. Пасічна. – К. : НПУ, 1999. – 25 с.
2. Енциклопедія освіти / Акад. пед. наук України; гол. ред. Кремень В.Г. – К. : Юрінком Інтер, 2008. – 1040 с.
3. Коваль Т.І. Підготовка викладачів вищої школи: інформаційні технології у педагогічній діяльності : навч.-метод. посіб. / Коваль Т.І., Сисоєва С.О., Сущенко Л.П. – К. : Вид. центр КНЛУ, 2009. – 380 с.
4. Полат Е.С. Теория и практика дистанционного обучения : учеб. пособие [для студ. высш. пед. учеб. заведений] / Полат Е.С., Буханкина М.Ю., Моисеева М.В. – М. : Академия, 2004. – 416 с.
5. Положення про дистанційне навчання : затверджено наказом Міністерства освіти і науки України № 40 від 21.01.2004 р. [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://ldo.lnpu.edu.ua/fi le.php/1/diff_docs/pol_dist_ob.htm.
Опубліковано
2015-07-14
Цитовано
0 статей
Як цитувати
Чайковська, А. (2015). ОРГАНІЗАЦІЙНІ ФОРМИ ДИСТАНЦІЙНОГО НАВЧАННЯ У ВИЩІЙ ШКОЛІ УКРАЇНИ. Наукові записки кафедри педагогіки, 2(28), 210-215. Retrieved із https://periodicals.karazin.ua/pedagogy/article/view/3548