МОРАЛЬНЕ ВИХОВАННЯ УЧНІВ ЗАГАЛЬНООСВІТНІХ ШКІЛ-ІНТЕРНАТІВ У ПЕДАГОГІЧНІЙ СПАДЩИНІ М. АНДРІЄВСЬКОГО (1922 – 1998 рр.)

  • Наталія Володимирівна Токуєва
Ключові слова: загальноосвітня школа-інтернат, моральне виховання, навчально-виховний процес, шкільний колектив, всебічне й гармонійне виховання особистості.

Анотація

Дана стаття розглядає засоби реалізації змісту, форм і методів морального виховання школярів в умовах інтернатних закладів освіти (за матеріалами науково-практичного доробку відомого педагога, директора Гадяцької загальноосвітньої школи-інтернату імені Є.П. Кочергіна Полтавської обласної ради М. Андрієвського).

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Біографія автора

Наталія Володимирівна Токуєва

старший викладач кафедри російської та української мов, заступник декана з виховної роботи факультету підготовки іноземних громадян Полтавської державної аграрної академії, аспірант Полтавського національного педагогічного університету ім. В.Г. Короленка.

Посилання

1. Андрієвський М.К., Павелко В.В. Прилучення до життя / М.К. Андрієвський, В.В. Павелко. – К.: Політвидав України, 1979. – 102 с.
2. Сердюченко Г. Його покликання / Г. Сердюченко // Зоря Полтавщини. – 1968. – № 181. – С. 3.
3. Беседа В.М., Галушка Н.А., Кущенко А.Л., Беседа О.Г. Історія Гадяцької школи-інтернату / В.М. Беседа, Н.А. Галушка, А.Л. Кущенко, О.Г. Беседа. – Гадяч: Вид-во «Гадяч», 2008. – 136 с.
4. Андриевский М.К. Большая родня. Раздумья о школе-интернате. / М.К. Андриевский // Правда Украины. – 1971. – № 253. – С. 2.
5. Мартусь В. Академія педагогічної практики. З досвіду роботи Гадяцької школи-інтернату / В. Мартусь // Зоря Полтавщини. – 1966. – № 272. – С. 3.
6. Ученическое самоуправление в школе: сегодня і завтра: Книга для учителя / [сост. В.В. Жуков, ред. Л.Ю. Гордин]. – К: Радянська школа, 1989. – 334 с.
7. Андриевский М.К., Павелко В.В. Использование педагогического наследия А.С. Макаренко в практике работы школы-интерната: [Текст] / М.К. Андриевский, В.В. Павелко // А.С. Макаренко и Полтавщина: тезисы докладов и сообщений областной научно-практической конференции. – Полтава: Изд-во «Полтава», 1986. – 160 с.
Опубліковано
2015-07-14
Цитовано
0 статей
Як цитувати
Токуєва, Н. (2015). МОРАЛЬНЕ ВИХОВАННЯ УЧНІВ ЗАГАЛЬНООСВІТНІХ ШКІЛ-ІНТЕРНАТІВ У ПЕДАГОГІЧНІЙ СПАДЩИНІ М. АНДРІЄВСЬКОГО (1922 – 1998 рр.). Наукові записки кафедри педагогіки, 2(28), 191-200. Retrieved із https://periodicals.karazin.ua/pedagogy/article/view/3546