ОСОБЛИВОСТІ ФОРМУВАННЯ ПРОФЕСІЙНОЇ САМОСВІДОМОСТІ МАЙБУТНЬОГО ПЕДАГОГА ПІД ЧАС НАВЧАННЯ

  • Людмила Миколаївна Мотозюк
Ключові слова: професійна самосвідомість, професійна культура, майбутній педагог .

Анотація

У статті розглянуто професійну самосвідомість як фактор, який характеризує ступінь розвиненості потреб у творчій праці майбутніх педагогів. Визначено основні принципи продуктивного професійного зростання та розвитку творчого потенціалу студентів-педагогів вищих навчальних закладів.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Біографія автора

Людмила Миколаївна Мотозюк

кандидат психологічних наук, доцент кафедри шкільної педагогіки та психології Хмельницької гуманітарно-педагогічної академії.

Посилання

1. Белецькая И. Проблемы самоактуализации и самореализации через призму соционики и акмеологии / И. Белецкая. – М. : изд-во Московского психолого-социального института, 2007. – 183 с.
2. Боришевський М.Й. Національна самосвідомість у громадянському становленні особистості / М.Й. Боришевський – К.: Інститут психології ім. Г.С. Костюка АПН України, СКО “Беркут”, 2000. – 178 с.
3. Галажинский Е.В. Системная детерминация самореализации личности/ Е.В. Галажинский. – Томск : Изд-во Томского гос. пед. ун-та, 2002. – 217 с.
4. Кохан В.Г. Професійне зростання та творча активність особистості військового керівника / В.Г. Кохан // Збірник наукових праць № 23. ч. ІІ / Спеціальний випуск: Матеріали науково-практичної конференції «Самовиховання як фактор розвитку особистості». – Хмельницький: НАПВУ, 2002. – С. 61-68.
5. Пащенко С.Ю. Професійна самосвідомість педагога вищої щколи / С.Ю. Пащенко // Вища освіта України : теоретичний та науково-методичний часопис / Тематичний випуск «Вища освіта України у контексті інтеграції до європейського освітнього простору» [відп. ред. вип. Маноха І.П.] / Додаток 4, том V(23), – 2010 р. – С. 226-235.
6. Развитие профессионализма преподавателя высшей школы / Учебное пособие под ред. А.А. Деркача. – М.: РАГС, 2005. – 386 с.
7. Туриніна О.Л. Психологія творчості: Навч. посіб. / О.Л Туриніна. – К. : МАУП, 2007. – 160 с.
Опубліковано
2015-07-14
Цитовано
0 статей
Як цитувати
Мотозюк, Л. (2015). ОСОБЛИВОСТІ ФОРМУВАННЯ ПРОФЕСІЙНОЇ САМОСВІДОМОСТІ МАЙБУТНЬОГО ПЕДАГОГА ПІД ЧАС НАВЧАННЯ. Наукові записки кафедри педагогіки, 2(28), 130-139. Retrieved із https://periodicals.karazin.ua/pedagogy/article/view/3537