РОЛЬ КУРСОВОЇ РОБОТИ У НАВЧАЛЬНОМУ ПРОЦЕСІ ВИЩОЇ ШКОЛИ

  • Сергій Володимирович Єфремов
Ключові слова: курсова робота, навички, допомагати, упродовж, семестр.

Анотація

Стаття присвячена ролі курсової роботи у навчальному процесі вищої школи. Встановлено, що курсова робота є практичним методом навчання та самостійною формою науково – дослідної роботи студентів,  які допомагають  студентові  оволодівати навичками  розв’язання наукових проблем на основі експериментальних фактів упродовж навчального семестру.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Біографія автора

Сергій Володимирович Єфремов

кандидат педагогічних наук, викладач Харківського національного технічного університету сільського господарства імені П. Василенка.

Посилання

1. Курсові та дипломні роботи. Навчальний посібник / Укладачі Б.М. Білокриницький, Н.І. Бочко. – Чернови : Рута, 2003. – 80 с.
2. Вісник вищої школи № 5, 1980.
3. Самостійна робота студентів як приоритетна форма сучасного навчання у вищому навчальному закладі. Збірник матеріалів науково – практичної конференції педагогічних працівників та науковців. Харківський бізнес коледж (22 – 23 вересня 2003 року), Харків: Константа, 2003. – 128 с.
4. Вісник вищої школи № 2, 1989.
5. Вісник вищої школи № 3, 1984.
6. Звіт по розширенню участі студентів у науково-дослідної та виробничої діяльності. Інструктивний лист № 74 Міністерства вищої освіти України від 18 жовтня 1995 року.
7. Самостійна робота як компонент технологій навчання. Збірник матеріалів круглого столу / За редакцією Т.О. Корогад. – Чернігів : Видавництво ЧДІПСТП, 2008. – 80 с.
8. Нові педагогічні та інформаційні технології в системі освіти / Під редакцією Є.С. Полат. – М.: Академія, 2002. – 150 с.
9. Лекції з педагогіки вищої школи. Навчальний посібник за редакцією В.І. Лозової. – Харків : «ОВС», 2006. – 496 с.
10. Наукові засади реформування вищої освіти в Україні. Матеріали Всеукраїнської наук. практ. конф. (24 лютого 1998 року) / Інститут системних досліджень освіти. Київський університет. Редкол., Л.В. Губернський, К., 1994. – 214 с.
11. Науково-дослідна робота студентів – формування особистості майбутнього вченого, фахівця високої кваліфікації. Збірник матеріалів першої міжнародної науково – практичної конференції. – Запоріжжя. ЗНТУ, 2002. – 625 с.
Опубліковано
2015-07-14
Цитовано
0 статей
Як цитувати
Єфремов, С. (2015). РОЛЬ КУРСОВОЇ РОБОТИ У НАВЧАЛЬНОМУ ПРОЦЕСІ ВИЩОЇ ШКОЛИ. Наукові записки кафедри педагогіки, 2(28), 81-88. Retrieved із https://periodicals.karazin.ua/pedagogy/article/view/3531