СУТНІСНА ХАРАКТЕРИСТИКА СКЛАДОВИХ МОДЕЛІ ФОРМУВАННЯ УПРАВЛІНСЬКОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ КЕРІВНИКА ЗАГАЛЬНООСВІТНЬОГО НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ В ПРОЦЕСІ ЙОГО ПІДГОТОВКИ

  • Ірина Миколаївна Дарманська
Ключові слова: процес управління, модель, управлінська компетентність, керівник загальноосвітнього навчального закладу.

Анотація

У статті визначено складові елементи моделі формування управлінської  компетентності  керівника  загальноосвітнього навчального закладу  в процесі його підготовки. Також  у  загальнопедагогічному аспекті описано кожний складовий елемент зазначеної моделі, запро-понований  автором.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Біографія автора

Ірина Миколаївна Дарманська

кандидат  педагогічних  наук,  доцент,  завідувач  кафедри менеджменту  освіти Хмельницької  гуманітарно-педагогічної академії.

Посилання

1. Великий тлумачний словник сучасної української мови (з дод. і допов.) / Уклад. і голов. ред. В.Т. Бусел. – К.: Ірпінь: ВТФ «Перун», 2005. – 1728 с.
2. Дарманський М.М. Соціально-педагогічні основи управління освітою в регіоні / Дарманський М.М. – Хмельницький: Поділля, 1997. – 384 с.
3. Туленков М.В. Сучасні теорії менеджменту: навчальний посібник. – Туленков М.В. – К.: каравела, 2007. – 304 с.
4. Формування педагогічної компетентності майбутнього викладача іноземної мови у процесі магістерської підготовки: автореф. дис... канд. пед. наук: 13.00.04 [Електронний ресурс] / А.В. Шишко; Кіровоград. держ. пед. ун-т ім. В. Винниченка. – Кіровоград, 2008. – 20 с.
Опубліковано
2015-07-14
Цитовано
0 статей
Як цитувати
Дарманська, І. (2015). СУТНІСНА ХАРАКТЕРИСТИКА СКЛАДОВИХ МОДЕЛІ ФОРМУВАННЯ УПРАВЛІНСЬКОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ КЕРІВНИКА ЗАГАЛЬНООСВІТНЬОГО НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ В ПРОЦЕСІ ЙОГО ПІДГОТОВКИ. Наукові записки кафедри педагогіки, 2(28), 57-66. Retrieved із https://periodicals.karazin.ua/pedagogy/article/view/3528