ІНТЕРНЕТ У ВИВЧЕННІ ІНОЗЕМНОЇ МОВИ

  • Елеонора Сергіївна Вагіна
Ключові слова: іноземна мова, інформаційні технології, інтернет-ресурси, методика викладання, навчальний процес.

Анотація

Дана  стаття  присвячена  питанню  застосування  інформаційних технологій в методиці викладання іноземної мови. У статті розглядаються можливості, які надає інтернет викладачу, а також необмежені ресурси всесвітньої мережі, використовуючи які можна зробити урок більш цікавим та продуктивним. Стаття зацікавить викладачів іноземних мов, які бажають зробити свої методи роботи з учнями різноманітнішими, а також студентам-випускникам педагогічних спеціальностей.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Біографія автора

Елеонора Сергіївна Вагіна

студентка філологічного факультету Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна.

Посилання

1. Гез Н.И., Ляховицкий М.В., Миролюбов А.А. Методика преподавания иностранных языков – М.: «Высшая школа», 1982 г .
2. Интернет для изучения английского язика [Електронний ресурс]// http://www.langinfo.ru/index.php?sect_id=2713.
3. Коджаспирова Г.М., Петров К.В. Технические средства обучения и методика их использования: Учеб. пособие для студ. высш. пед. учеб, заведений – М.: Издательский центр «Академия», 2001 – 256 с.
4. Крюкова О.П. Самостоятельное изучение иностранного языка в компьютерной среде (на примере английского языка). – М.: Издатель-ская корпорация «Логос», 1998 – 128 с.
5. Новации в процессе обучения иностранным языкам [Електронний ресурс]// http://www.langinfo.ru/index.php?sect_id=1448
6. Полат Е.С., Бухаркина М.Ю., Моисеева МВ., Петров А.Е. Новые педа-гогические и информационные технологии в системе образования. – М., 2001
7. Полат Е.С. Интернет на уроках иностранного язика [Електронний ресурс]// http://distant.ioso.ru/library/publication/3.htm
8. Раицкая Л.К. Использование Интернета в обучении английскому языку в высшей школе / Л.К. Раицкая // Филологические науки в МГИМО: сборник науч. трудов. № 18 (33) / МГИМО(У) МИД России. – М.: МГИМО-Университет, 2004. – С. 112-116..
Опубліковано
2015-07-14
Цитовано
0 статей
Як цитувати
Вагіна, Е. (2015). ІНТЕРНЕТ У ВИВЧЕННІ ІНОЗЕМНОЇ МОВИ. Наукові записки кафедри педагогіки, 2(28), 36-42. Retrieved із https://periodicals.karazin.ua/pedagogy/article/view/3525