НЕГАТИВНИЙ ВПЛИВ БАР’ЄРІВ САМОРОЗВИТКУ НА ФОРМУВАННЯ АКМЕОЛОГІЧНОЇ КУЛЬТУРИ МАЙБУТНІХ ПРАВОЗНАВЦІВ

  • Алла Василівна Смульська
Ключові слова: акмеологія, правознавці, культура, класичний університет, процес формування.

Анотація

Статтю присвячено виявленню та усуненню бар’єрів саморозвитку як суб’єктивного фактору негативного впливу на формування акмеологічної культури майбутніх правознавців. Відзначено, що саморозвитку акмеологічної культури майбутніх правознавців сприяють тренінги, під час яких вони навчаються ораторській майстерності.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Біографія автора

Алла Василівна Смульська

викладач  кафедри державно-правових дисциплін юридичного факультету Харківського національного університету ім. В.Н. Каразіна.

Посилання

1. Деркач А.А. Акмеологическая культура личности: содержание, закономерности, механизмы развития / А.А. Деркач, Е.В. Селезнева. – М. : Изд-во Московcкого психолого-социального института; Воронеж: Изд-во НПО «МОДЭК», 2006. – 496 с. – (Серия «Библиотека психолога»).
2. Маралов В.Г. Основы самопознания и саморазвития : учеб. пособие для студ. сред. пед. учеб. заведений / В.Г. Маралов. – М. : Изд. центр «Академия», 2002. – 256 с.
3. Рибалко Л.С. Методолого-теоретичні засади професійно-педагогічної самореалізації майбутнього вчителя (акмеологічний аспект) : [монографія] / Л.С. Рибалко. – Запоріжжя : ЗДМУ, 2007. – 443 с.
4. Ярославська Л.І. Дидактичні умови подолання педагогічних бар’єрів у процесі навчального співробітництва викладачів і студентів: автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. пед. наук : спец. 13.00.09 «Теорія навчання» / Л. І. Ярославська. – Х., 2011. – 20 с.
Опубліковано
2015-07-14
Цитовано
0 статей
Як цитувати
Смульська, А. (2015). НЕГАТИВНИЙ ВПЛИВ БАР’ЄРІВ САМОРОЗВИТКУ НА ФОРМУВАННЯ АКМЕОЛОГІЧНОЇ КУЛЬТУРИ МАЙБУТНІХ ПРАВОЗНАВЦІВ. Наукові записки кафедри педагогіки, (30), 136-143. Retrieved із https://periodicals.karazin.ua/pedagogy/article/view/3513