ПЕДАГОГІЧНІ УМОВИ ФОРМУВАННЯ ДУХОВНОГО ЗДОРОВ’Я УЧНІВСЬКОЇ МОЛОДІ ЗАСОБАМИ ГОНЧАРНОГО МИСТЕЦТВА

  • Валентина Михайлівна Зубань
Ключові слова: духовне здоров’я, гончарне мистецтво, духовність, гончарство.

Анотація

Дана стаття розкриває роль гончарного мистецтва у формуванні духовного здоров’я. Через сприйняття настрою та характеру гончарного виробу, знання його особливостей художньої своєрідності; діти засвоюють досить широкий діапазон відтінків творчого духовного почуття.У процесі роботи з гончарним виробом у дітей накопичується певний художній досвід, знання. Таким чином безпосереднє знайомство із гончарним мистецтвом прокладає шлях до зміцнення духовного здоров’я та художнього кругозору учнів,  і робить це більш яскраво та вражаюче, ніж розповідь учителя чи читання підручника.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Біографія автора

Валентина Михайлівна Зубань

аспірантка кафедри педагогіки факультету психології Харківського національного університету ім. В.Н. Каразіна.

Посилання

1. Державна національна програма «Освіта» / Україна ХХІ ст./. – К.: Райдуга, 1994. – 62 с.
2. Дідус О.М. Духовно-моральні інтереси підростаючого покоління у контексті проблеми духовності людини / О.М. Дідус // Духовність українства: Збірник наукових праць. – ЖДПУ, 2001. – Вип. 3 – с. 52-54.
3 Ключевский В.О. Русская история. Полный курс лекций / В.О. Ключевский. – М.: ОЛМА-ПРЕСС Образование, 2004. – 831 с.
4 Сухомлинський В.О. Серце віддаю дітям. Народження громадянина. Листи до сина. // Вибрані твори: В 5-ти т. / В.О. Сухомлинський. – К.: Рад. школа, 1977. – Т. 3. – 670 с.
5. Чепіга Я. Вільна школа і її ідеї й здійснення їх в практиці / Я. Чепіга. – К., 1918.–158 с.
Опубліковано
2015-07-14
Цитовано
0 статей
Як цитувати
Зубань, В. (2015). ПЕДАГОГІЧНІ УМОВИ ФОРМУВАННЯ ДУХОВНОГО ЗДОРОВ’Я УЧНІВСЬКОЇ МОЛОДІ ЗАСОБАМИ ГОНЧАРНОГО МИСТЕЦТВА. Наукові записки кафедри педагогіки, (30), 64-74. Retrieved із https://periodicals.karazin.ua/pedagogy/article/view/3504