ВИКОРИСТАННЯ ІНТЕРНЕТ-РЕСУРСІВ ТА МЕТОДУ ПРОЕКТІВ НА УРОЦІ АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ

  • Ірина Сергіївна Гонтаренко
Ключові слова: метод, Інтернет, проект.

Анотація

У статті розглядається використання можливостей методу проектів та Інтернет на уроках іноземної мови, в контексті підвищення ефективності навчання, поглиблення аналізу та оцінювання рівня знань учнів. Проаналізовано поняття «метод проектів» та «Інтернет-ресурси».

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Біографія автора

Ірина Сергіївна Гонтаренко

аспірантка кафедри теорії та методики професійної освіти ХНПУ ім. Г.С. Сковороди.

Посилання

1. Полат Е.С. Метод проектов на уроках иностранного языка / Е.С. Полат – ИЯШ 2000. – № 2 – С. 3-10.
2. Алхазишвили А.А. Основы овладения устной иностранной речью / А.А. Алхазишвили. – М.: Просвещение, 1988. – 125 с.
3. Виноградова Г.А. Психология обучения иностранному языку / Г.А. Виноградова – Самара: Самар. гуманит. акад., 2003. – 101 с.
4. Полат Е.С. Новые педагогические и информационные технологии в системе образования / Е.С. Полат — М., 2000. – 367 с.
5. Єрмаков І.Г., Пузіков Д.О. Проектне бачення компетентнісно спрямованої 12-річної середньої школи / І.Г. Єрмаков, Д.О. Пузіков – Запоріжжя, 2005. –112 с.
6. Хэгболдт П. Изучение иностранных языков / П. Хэгболдт — М., 1998. –159 с.
Опубліковано
2015-07-14
Цитовано
0 статей
Як цитувати
Гонтаренко, І. (2015). ВИКОРИСТАННЯ ІНТЕРНЕТ-РЕСУРСІВ ТА МЕТОДУ ПРОЕКТІВ НА УРОЦІ АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ. Наукові записки кафедри педагогіки, (30), 39-43. Retrieved із https://periodicals.karazin.ua/pedagogy/article/view/3500