ПЕДАГОГІЧНА ПРАКТИКА В СИСТЕМІ СТУПЕНЕВОЇ ПІДГОТОВКИ ВЧИТЕЛЯ ПОЧАТКОВОЇ ОСВІТИ

  • Наталія Володимирівна Денисова Балаклійська філія комунального закладу «Харківська гуманітарно-педагогічна академія» Харківсько обласної ради
Ключові слова: педагогічна практика, ступенева підготовка вчителя початкової освіти, види практик, програма практики

Анотація

У статті проаналізовано організацію та зміст педагогічної практики студентів коледжу в системі ступеневої підготовки вчителя початкової школи.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Біографія автора

Наталія Володимирівна Денисова, Балаклійська філія комунального закладу «Харківська гуманітарно-педагогічна академія» Харківсько обласної ради

кандидат педагогічних наук, директор Балаклійської філії комунального закладу «Харківська гуманітарно-педагогічна академія» Харківської обласної ради.

Посилання

1. Закон України «Про вищу освіту». – К., 2003. – 47 с.

2. Денисова Н.В. Психолого-педагогічна підготовка майбутніх учителів в умовах навчально-наукового комплексу «коледж-університет»: Дис. кандидата пед. наук:13.00.04 – Харків., 2006. – 186 с.

3. Мамрич С.М. Ступенева підготовка фахівців у навчально-науково-виробничих комплексах (на прикладі радіотехнічних спеціальностей): Автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. пед. наук: 13.00.04 – К., 2001. – 15 с.

4. Машкіна Л.А. Педагогічна практика в системі ступеневої підготовки вихователів дітей дошкільного віку. Навчальна програма та методичні рекомендації щодо її реалізації. – Хмельницький: Вид-во ХГПІ, 2002. – 58 с.

5. Семиченко В.А. Концепция целостности и ее реализация в профессиональной подготовке будущих учителей: Дис. …доктора психол. наук: 19.00.07 – К., 1992. – 432 с.

6. Старовойт Л.Я. Особливості організації багатоступеневого навчання у вищому професійному училищі : Автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. пед. наук: спец. 13.00.04 – К., 2000. – 15 с.
Опубліковано
2015-07-15
Як цитувати
Денисова, Н. (2015). ПЕДАГОГІЧНА ПРАКТИКА В СИСТЕМІ СТУПЕНЕВОЇ ПІДГОТОВКИ ВЧИТЕЛЯ ПОЧАТКОВОЇ ОСВІТИ. Наукові записки кафедри педагогіки, 1(28), 59-64. Retrieved із https://periodicals.karazin.ua/pedagogy/article/view/3491