РОЗШИРЕННЯ МЕРЕЖІ ПРИРОДНО-ЗАПОВІДНИХ ОБ'ЄКТІВ У ХАРКІВСЬКІЙ ОБЛАСТІ З МЕТОЮ ЕКОЛОГІЧНОГО ВИХОВАННЯ МОЛОДІ

  • Ірина Андріївна Воронцова Харківська гуманітарно-педагогічна академія
  • Сергій Васильович Влащенко Національний природний парк «Гомільшанські ліси»
  • Наталія Борисівна Саідахметова Національний природний парк «Гомільшанські ліси»
Ключові слова: екологічне виховання, шкільна та студентська молодь, природно-заповідні території.

Анотація

У статті розглядається екологічний підхід до виховної роботи серед шкільної та студентської молоді. Визначається, що найкращим засобом роботи є використання природно заповідних територій. Пропонується підбір  та створення  таких  територій, які мають унікальне природне різноманіття  і зручне розташування, що дає можливість проведення постійних занять з молоддю на природі. 

##plugins.generic.usageStats.downloads##

##plugins.generic.usageStats.noStats##

Біографії авторів

Ірина Андріївна Воронцова, Харківська гуманітарно-педагогічна академія

кандидат біологічних наук, доцент, завідувач кафедри спортивно-педагогічних та біологічних дисциплін комунального  закладу «Харківська  гуманітарно-педагогічна  академія» Харківської обласної ради.

Сергій Васильович Влащенко, Національний природний парк «Гомільшанські ліси»

кандидат біологічних наук, заступник директора з наукової роботи Національного природного парку «Гомільшанські ліси».

Наталія Борисівна Саідахметова, Національний природний парк «Гомільшанські ліси»

ст. науковий співробітник Національного природного парку «Гомільшанські ліси». 

Посилання

1. Данько В.Н. Типологические особенности байрачных лесов УССР. – В сб.: Научно-техническая конференция по проблеме «Современное состояние дубрав, перспективы вы ращивания и повышения их продуктивности»: Те зисы. Харьков: 1964, с. 93-95.

2. Зелена книга України / Під заг . ред. чл.-кор. НАН України Я.П. Дідуха. – К.: Альтерпрес, 2009. – 448 с.

3. Клімов О.В., Вовк О.Г., Філатова О.В. та ін. Природно-заповідний фонд Харківської області. – Х.: Райдер, 2005. – 304 с.

4. Клімов О.В., Філатова О.В., Надточій Г.С. та ін. Екологічна мережа Харківської області. – Харків 2008. 168 с.

5. Конвенція про охорону дикої фауни і флори та середовищ існування в Європі (Берн, 1979 рік). – Київ: Мінекобезпеки України, 1998. – 76 с.

6. Шеляг-Сосонко Ю.Р., Дудкін О.В., Коржнєв М.М., Аксьом О.С. Національна екологічна мережа як складова частина Пан-європейської екологічної мережі – К.: 2005. – 64 с.
Опубліковано
2015-07-15
Цитовано
Як цитувати
Воронцова, І. А., Влащенко, С. В., & Саідахметова, Н. Б. (2015). РОЗШИРЕННЯ МЕРЕЖІ ПРИРОДНО-ЗАПОВІДНИХ ОБ’ЄКТІВ У ХАРКІВСЬКІЙ ОБЛАСТІ З МЕТОЮ ЕКОЛОГІЧНОГО ВИХОВАННЯ МОЛОДІ. Наукові записки кафедри педагогіки, 1(28), 45-51. вилучено із https://periodicals.karazin.ua/pedagogy/article/view/3489