Формування умінь мовленнєвої культури

  • Людмила Олексіївна Кравцова Харківський національний університет ім. В.Н. Каразіна
  • Ірина Семенівна Манойло Харківський національний університет ім. В.Н. Каразіна
Ключові слова: мовленнєві уміння, слово, ім’я, голос, постава голосу

Анотація

В статті розглядається питання формування мовленнєвих умінь з погляду їх впливу на встановлення позитивних міжособистісних стосунків. Слово, ім’я в системі міжособистісних стосунків, формує настрій, наміри, бажання та впливають на характер поведінки особистості та досягнення нею успіхів у житті та професійній діяльності. Авторами розроблені педагогічні умови позитивного впливу на формування мовленнєвої культури студента.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Біографії авторів

Людмила Олексіївна Кравцова, Харківський національний університет ім. В.Н. Каразіна
Старший викладач кафедри російської мови філологічного факультету
Ірина Семенівна Манойло, Харківський національний університет ім. В.Н. Каразіна
Старший  викладач  кафедри педагогіки факультету психології

Посилання

1. Гуляев Э.А., Гуляева Ф.И. Исцелить себя – просто! – СПб: ДИЛЯ. – 2010. – 480 с.

2. Лосев А.Ф. Бытие – имя – космос. – М.: Мысль. – 1993. – 958 с.

3. Нечепоренко Л.С. Методологія і ідеологія онто-інвайроментальної педагогіки(Педагогіка гармонізації і злагоди особистості з довкіллям .–Х.: ХНУ. – 2003. – 205 с.

4. Нечепоренко Л.С. Педагогічна майстерність. Монографія. – Х.: ХНУ. – 2009. – 274 с.

5. Пасинок В.Г. Теоретичні основи мовленнєвої підготовки вчителя. Монографія. – Х.: ІМІС. – 2001. – 280 с.

6. Романовський О.Г., Михайліченко В.Є. Філософія досягнення успіху. Навчальний посібник. – Х.: НТУ «ХПИ». – 2003. – 691 с.

7. Сухомлинский В.А. Павлышская средняя школа. // Избр. Призв. в 5-ти томах. – К.: «Рад. школа». – 1980. – 410 с.

8. Сытин Г.Н. Животворящая сила. Помоги себе сам. – М.: Энергоатом-издат. – 1990. – 413 с.

9. Франкл В. Человек в поисках смысла. Перев. с нем. – М.: Политиздат. – 1990. – 358 с.
Опубліковано
2015-07-22
Як цитувати
Кравцова, Л., & Манойло, І. (2015). Формування умінь мовленнєвої культури. Наукові записки кафедри педагогіки, (31), 114-119. Retrieved із https://periodicals.karazin.ua/pedagogy/article/view/3483