Використання інтерактивних методів навчання у процесі формування професійної компетентності майбутніх педагогів

  • Наталія Миколаївна Колосова РВНЗ «Кримський гуманітарний університет» (м. Ялта), Євпаторійський інститут соціальних наук
Ключові слова: професійна компетентність, інтерактивні методи навчання

Анотація

У статті висвітлено методичні аспекти формування професійної компетентності майбутніх педагогів за допомогою інтерактивних методів навчання. Показано сутність проблеми, сучасні підходи до її вирішення. 

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Біографія автора

Наталія Миколаївна Колосова, РВНЗ «Кримський гуманітарний університет» (м. Ялта), Євпаторійський інститут соціальних наук
Кандидат педагогічних наук, старший викладач кафедри педагогіки  і психології

Посилання

1. Бермус А.Г. Российское педагогическое образование в контексте Болонского процесса : [текст] / А.Г. Бермус // Педагогика. – 2005. – № 10. – С. 102—109.

2. Компетентностный подход в педагогическом образовании : [коллективная монография] / под ред. проф. В.А. Козырева и проф. Н.Ф. Радионовой. – СПб. : Изд-во РГПУ им. А.И. Герцена, 2004. – 392 с.

3. Пометун О.І. Дискусія українських педагогів навколо питань запровадження компетентнісного підходу до вітчизняного змісту освіти / Компетентнісний підхід у сучасній освіті: світовий досвід та українські перспективи / Бібліотека з освітньої політики. – К.: „К.І.С.”, 2004. – 112 с.

4. Хуторской А.В. Практикум по дидактике и современным методикам обучения / А.В. Хуторской – СПб.: Питер, 2004. – 541 с.
Опубліковано
2015-07-22
Як цитувати
Колосова, Н. (2015). Використання інтерактивних методів навчання у процесі формування професійної компетентності майбутніх педагогів. Наукові записки кафедри педагогіки, (31), 109-113. Retrieved із https://periodicals.karazin.ua/pedagogy/article/view/3482