Познавательная направленность процесса работы над задачами на пропорциональную зависимость в начальной школе

  • Наталія Валеріївна Давкуш РВНЗ «Кримський гуманітарний університет» (м. Ялта), Євпаторійський інститут соціальних наук.

Анотація

 У статті розкриваються особливості роботи з навчання молодших школярів розв’язувати задачі на пропорційну залежність. Виділяються класи прийомів і способів пізнавальної діяльності молодших школярів.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Біографія автора

Наталія Валеріївна Давкуш, РВНЗ «Кримський гуманітарний університет» (м. Ялта), Євпаторійський інститут соціальних наук.
Кандидат педагогічних наук старший викладач кафедри методик початкової  і дошкільної освіти

Посилання

1. Богданович М.В. Методика розв’язування задач у початковій школі : навч. посібник / М.В. Богданович. – К. : Вища школа, 1990. – 183 с.

2. Глузман Н.А. Формирование обобщенных приемов умственной деятельности у учителей начальных классов / Н.А. Глузман. – Ялта : КГГИ, 2001. – 102 с.

3. Давыдов В.В. Теория развития развивающего обучения / В.В. Давыдов – М. : Интор, 1996. – 544 с.

4. Державний стандарт початкової загальної освіти // Початкова школа. – 2011. – № 8. – С. 27–30.

5. Истомина Н Б. Методика обучения математике в нач. классах : учеб. пособие для студ. сред. и выс. пед. учеб. заведений / Н.Б. Истомина. – М. : Академия, 1998. – 288 с.

6. Селиверстова Е Н. Развивающая функция обучения. Современный дидактический взгляд // Педагогика. – 2006. – № 4. – С. 38–45.

7. Тихонова Н. Задачи в развивающем обучении математике // Начальная школа. – 1998. – № 7. – С. 51–52.

8. Фіцула М.М. Педагогіка : навч. посібник для студентів вищих педагогічних закладів освіти / М М. Фіцула. – К. : «Академія», 2001. – 527 с.

9. Ягупов В.В. Педагогіка : навч. посібник / В.В. Ягупов. – К. : «Либідь», 2002. – 560 с.
Опубліковано
2015-07-22
Як цитувати
Давкуш, Н. (2015). Познавательная направленность процесса работы над задачами на пропорциональную зависимость в начальной школе. Наукові записки кафедри педагогіки, (31), 65-70. Retrieved із https://periodicals.karazin.ua/pedagogy/article/view/3474