ІННОВАЦІЙНА ДІЯЛЬНІСТЬ ПЕДАГОГА З МОЛОДШИМИ ШКОЛЯРАМИ

  • Р. П. Шемігон
Ключові слова: інноваційна діяльність, підготовка педагогів, молодші школярі

Анотація

У статті висвітлено проблему впровадження інноватики в діяльність педагога при роботі з дітьми молодшого шкільного віку.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Біографія автора

Р. П. Шемігон

пошукувач кафедри педагогіки факультету психології Харківського національного університету ім. В.Н. Каразіна.

Посилання

1. Егорова М.Е. Инновационная деятельность в ДОУ / М.Е. Егорова. – Режим доступа: http://planetadetstva.net/pedagogam/pedsovet/innovacionnaya-deyatelnost-v-dou.html.

2. Каптерев П.Ф. Дидактические очерки. Теория образования / П.Ф. Каптерев // Избранные педагогические сочинения / Под ред. А.М. Арсеньева. – М.: Педагогика, 1982. – с. 271 – 657.

3. Кудрявцев В.Т. Инновационное дошкольное образование: опыт, проблемы и стратегия развития / В.Т. Кудрявцев // Дошкольное воспитание. – 1997. – № 8. – с. 114 – 115.

4. Макаренко А.С. Некоторые выводы из моего педагогического опыта / А.С. Макаренко // Избранные педагогические сочинения в 2-х томах. – Т. 1. – М.: Педагогика, 1977. – с. 53 – 72.

5. Макаренко А.С. Проблемы воспитания в советской школе / А.С. Макаренко // Избранные педагогические сочинения в 2-х томах. – Т. 1. – М.: Педагогика, 1977. – с. 44 – 48.

6. Мартинчук О. Підготовка педагогів дошкільної освіти до організації та проведення педагогічних досліджень в дошкільних навчальних закладах. – Режим доступу: http://conferences.neasmo.org.ua/node/143.

7. Степанова В.В. Психологические особенности развития творчества в дошкольном возрасте (на материале изобразительной деятельности): Автореф. диссертации на соискание ученой степени кандидата психологических наук / В.В. Степановой. – М., 1995.
Опубліковано
2015-07-08
Як цитувати
Шемігон, Р. (2015). ІННОВАЦІЙНА ДІЯЛЬНІСТЬ ПЕДАГОГА З МОЛОДШИМИ ШКОЛЯРАМИ. Наукові записки кафедри педагогіки, (29), 173-179. Retrieved із https://periodicals.karazin.ua/pedagogy/article/view/3465