ВПЛИВ СОМАТИЧНИХ ЗАХВОРЮВАНЬ НА ПІЗНАВАЛЬНУ ДІЯЛЬНІСТЬ СТУДЕНТІВ ЮНАЦЬКОГО ВІКУ (ЗА РЕЗУЛЬТАТАМИ ТЕОРЕТИЧНОГО АНАЛІЗУ ДЖЕРЕЛ ТА КОНСТАТУВАЛЬНОГО ЕКСПЕРИМЕНТУ)

  • Наталія Юріївна Кисла пошукач кафедри загальної педагогіки та педагогіки вищої школи Харківського національного університету ім. Г.С. Сковороди.
Ключові слова: пізнавальна діяльність, студенти із соматичними захворюваннями, констатувальний експеримент

Анотація

У статті на основі теоретичного аналізу джерел розкриваються психічні та особистісні характеристики та їх вплив на пізнавальну діяльність студентів із соматичними захворюваннями. Виділено відмінність між пізнавальною діяльністю здорового студента та із соматичними захворюваннями. Розкрито результати констатувального експерименту зі студентами із соматичними захворюваннями у ВНЗ.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Біографія автора

Наталія Юріївна Кисла, пошукач кафедри загальної педагогіки та педагогіки вищої школи Харківського національного університету ім. Г.С. Сковороди.
пошукач  кафедри  загальної  педагогіки  та  педагогіки  вищої школи Харківського  національного  університету ім. Г.С. Сковороди.

Посилання

1. Варій М.Й. Загальна психологія: Підручник / Для студ. психол. і педагог . спеціальностей. – 2-ге видан., випр. і доп. – К.: „Центр учбової літератури”. – 2007. – 968 с.

2. Савчин М.В., Василенко Л.П. Вікова психологія: Навчальний посібник. – К: Академвидав, 2005. – 360 с. (Альма-матер)

3. Вікова та педагогічна психологія: Навч. посіб. / О.В. Скрипченко, Л.В. Долинська, З.В. Огороднійчук та ін.. 2-ге вид. – К.: Каравела, 2008. – 400 с.

4. Вплив соматичних захворювань на психіку людини [Електронний ресурс] – Режим доступу до журн.: http: wwwotherreferats.allbest.ru/ 00009195_0.html

5. Общий словарь. Соматические болезни [Електронний ресурс] – Режим доступу до журн.: http://www.c-cafe.ru/words/141/13997.php.
Опубліковано
2015-07-08
Як цитувати
Кисла, Н. (2015). ВПЛИВ СОМАТИЧНИХ ЗАХВОРЮВАНЬ НА ПІЗНАВАЛЬНУ ДІЯЛЬНІСТЬ СТУДЕНТІВ ЮНАЦЬКОГО ВІКУ (ЗА РЕЗУЛЬТАТАМИ ТЕОРЕТИЧНОГО АНАЛІЗУ ДЖЕРЕЛ ТА КОНСТАТУВАЛЬНОГО ЕКСПЕРИМЕНТУ). Наукові записки кафедри педагогіки, (29), 68-78. Retrieved із https://periodicals.karazin.ua/pedagogy/article/view/3448