ГУМАНІЗАЦІЯ ВЗАЄМИН МІЖ УЧИТЕЛЕМ І УЧНЕМ ЯК ПЕДАГОГІЧНА ПРОБЛЕМА

  • Світлана Михайлівна Івах Дрогобицький державний педагогічний університет імені Івана Франка
Ключові слова: гуманізм, гуманізація взаємин, демократизм взаємин, співробітництво

Анотація

В статті аналізуються сучасні підходи до здійснення гуманістичного виховання; розглядаються методи та прийоми діяльності вчителя спрямованої на гуманізацію взаємин з учнем; наголошується на важливості впливу учнівського колективу у становленні гуманної особистості.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Біографія автора

Світлана Михайлівна Івах, Дрогобицький державний педагогічний університет імені Івана Франка

кандидат педагогічних наук, доцент кафедри загальної педагогіки та дошкільної освіти Дрогобицького державного педагогічного університету ім. Івана Франка.

Посилання

1. Амонашвили Ш.А. Основания педагогического сотрудничества / Ш.А. Амонашвили // Новое педагогическое мышление. – М. ,1989.

2. Бех І. Гуманізм у вихованні підростаючої особистості / І. Бех // Рідна школа. – 1995. – № 9. – С. 23 – 25.

3. Вишневський О.І. Теоретичні основи сучасної української педагогіки : навч. посібн. – 3-те вид., доопрац. і доп. – К. : Знання, 2008. – 566 с.

4. Гончаренко С. Гуманізація і гуманітаризація освіти / С. Гончаренко, Ю. Мальований // Шлях освіти. – 2001. – № 2. – С. 24 – 26.

5. Киричак В.А. Формування гуманних взаємин між школярами у позаурочній діяльності // Педагогіка і психологія. – 1995. – № 4. – С. 105.

6. Кузьмінський А.І. Педагогіка: підручник / А.І. Кузьмінський, В.В. Омельяненко – К. : Знання-Прес, 2003. – 418 с.

7. Сукенко А.В. Декотрі концептуальні положення виховання гуманних стосунків у шкільному педагогічному процесі // Педагогіка і психологія. – 1999. – № 1. – С. 76 – 85.
Опубліковано
2015-07-08
Як цитувати
Івах, С. (2015). ГУМАНІЗАЦІЯ ВЗАЄМИН МІЖ УЧИТЕЛЕМ І УЧНЕМ ЯК ПЕДАГОГІЧНА ПРОБЛЕМА. Наукові записки кафедри педагогіки, (29), 52-60. Retrieved із https://periodicals.karazin.ua/pedagogy/article/view/3446