ПІДГОТОВКА СТУДЕНТІВ ВНЗ ДО ІННОВАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ЗАСОБАМИ ІГРОВИХ ТЕХНОЛОГІЙ

  • Оксана Анатоліївна Жукова доцент кафедри педагогіки факультету психології Харківського національного університету ім. В.Н. Каразіна.
Ключові слова: інновація, інноватизація, ігрові технології

Анотація

У статті розглядаються питання, пов’язані з формуванням готовності студентів до  інноваційної діяльності. Висвітлено напрямки  інноватизації, функції  інноваційної  діяльності,  дано  характеристики готовності до неї. Ігрові технології представлено як модифікуючі інновації, що удосконалюють та доповнюють існуючі форми навчання в ВНЗ.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Біографія автора

Оксана Анатоліївна Жукова, доцент кафедри педагогіки факультету психології Харківського національного університету ім. В.Н. Каразіна.
кандидат педагогічних наук, доцент кафедри педагогіки факультету психології Харківського національного університету ім. В.Н. Каразіна.

Посилання

1. Загвязинский В.И. Методология и методы психолого-педагогического исследования: учеб. пособие для студ. высш. учеб. заведений / В.И. Загвязинский, Р. Атаханов. – 6-е изд., стер. – М.: Издательский центр «Академия», 2010. – 208 с.

2. Панфилова А.П. Игротехнический менеджмент. технологии для обучения и организационного развития персонала: Учебное пособие. – СПб.: ИВЭСЭП, «Знание», 2003. – 536 с.

3. Панфилова А.П. Игровое моделирование в деятельности педагога: учеб. пособие для студ. высш. учеб. заведений /А.П. Панфилова; под общ.ред. В.А. Сластенина, И.А. Колесниковой. – М: Издательский центр «Академия», 2006. – 368 с.

4. Панфилова А.П. Инновационные педагогические технологии: Активное обучение: учеб. пособие для студ. учреждений высш. проф. образования / А.П. Панфилова. – 2-е изд., стер. – М.: Издательский центр «Академия», 2011. – 192 с.

5. Педагогіка вищої школи: Навч.посіб. /З.Н. Курлянд, Р.І. Хмелюк, А.В. Семенова та ін.; За ред. З.Н. Курлянд. – 3-тє вид., перероб. і доп. – К.: Знання, 2007. – 495 с.

6. Хуторской А.В. Педагогическая инноватика: учеб. пособие для студ. высших учеб. заведений /А.В. Хуторской. – 2-е изд., стер. – М.: Издательский центр «Академия», 2010. – 256 с.
Опубліковано
2015-07-08
Як цитувати
Жукова, О. (2015). ПІДГОТОВКА СТУДЕНТІВ ВНЗ ДО ІННОВАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ЗАСОБАМИ ІГРОВИХ ТЕХНОЛОГІЙ. Наукові записки кафедри педагогіки, (29), 44-51. Retrieved із https://periodicals.karazin.ua/pedagogy/article/view/3445