ОСОБЛИВОСТІ ВИКЛАДАННЯ ДИСЦИПЛІНИ «КРАЇНОЗНАВСТВО» НА ПІДГОТОВЧОМУ ФАКУЛЬТЕТІ ДЛЯ ІНОЗЕМНИХ ГРОМАДЯН

  • Василь Іванович Груцяк заступник директора Центру міжнародної освіти, доцент кафедри природничих наук Харківського національного університету ім.В.Н. Каразіна.
Ключові слова: країнознавство, іноземні студенти, підготовчий факультет.

Анотація

Розглянуті проблеми  викладання  дисципліни «Країнознавство» на підготовчих факультетах для іноземних громадян. Запропоновано проект типової програми.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Біографія автора

Василь Іванович Груцяк, заступник директора Центру міжнародної освіти, доцент кафедри природничих наук Харківського національного університету ім.В.Н. Каразіна.

заступник директора Центру міжнародної освіти, доцент кафедри природничих наук  Харківського національного університету ім.В.Н. Каразіна.

Посилання

1. Азимов Э.Г. Словарь методических терминов (теория и практика преподавания языков) / Э.Г. Азимов, А. Н. Щукин. – СПб : Златоуст, 1999. – 472 с.

2. Богиня Л.В. Навчальна програма з країнознавства для студентівіноземців підготовчого відділення / Л.В. Богиня. – Полтава, 2011. – 6 с. (рукопис).

3. Верещагин Е.М. Лингвострановедческая теория слова / Е.М. Верещагин, В.Г. Костомаров. - М., 1980.

4. Гончарук В.А. Робоча програма з дисципліни «Країнознавство / В.А. Гончарук. – Умань, 2011. – 17 с. (рукопис).

5. Красных В.В. Словарь и грамматика лингвокультуры как предмет современных интегративных исследований / В.В. Красных // Русский язык, литература, культура в школе и вузе. – № 5 (41) – 2011 – С. 2-8.

6. Навчальні плани та програми (довузівська підготовка іноземних громадян) / [Відпод. ред. Б.А. Циганок]. – Ч. 1. – К., 2003. – С. 6-9.

7. Программа дисциплины «Страноведение» для студентов-иностранцев подготовительных факультетов высших учебных заведений Украины / В.Е. Грицюк, В.Е. Дягилев, Е.А. Кутья, Н.П. Столярова. – Х. : ХНУ имени В.Н. Каразина, 2008. – 5 с. (рукопис).

8. Страноведение: учебное пособие для студентов-иностранцев / В.Е. Грицюк, В.Е. Дягилев, Е.А. Кутья, Н.П. Столярова. – Х. : ХНУ имени В.Н. Каразина, 2007. – 100 с.
Опубліковано
2015-07-08
Як цитувати
Груцяк, В. (2015). ОСОБЛИВОСТІ ВИКЛАДАННЯ ДИСЦИПЛІНИ «КРАЇНОЗНАВСТВО» НА ПІДГОТОВЧОМУ ФАКУЛЬТЕТІ ДЛЯ ІНОЗЕМНИХ ГРОМАДЯН. Наукові записки кафедри педагогіки, (29), 35-43. Retrieved із https://periodicals.karazin.ua/pedagogy/article/view/3444