ПЕДАГОГІЧНА ПРАКТИКА ЯК ПЕРЕВІРКА ЯКОСТІ ПІДГОТОВКИ ВЧИТЕЛЯ ІНОЗЕМНОЇ МОВИ

  • Любов Ярославівна Брославська викладач кафедри іноземної філології КЗ «Харківської гуманітарно-педагогічної академії».
  • Сергій Григорович Мащенко доцент кафедри методики та практики викладання іноземної мови Харківського національного університету ім. В.Н. Каразіна.
Ключові слова: педагогічна практика, професійно-методичні вміння, іншомовні вміння, особистісні професійні якості практиканта.

Анотація

У статті аналізується рівень сформованості професійно-методичних,  іншомовних навичок  і  вмінь,  особистісних професійних  якостей  студентів, що  реалізуються  під  час  педагогічної  практики. Виокремлюються аспекти, які потребують додаткової уваги з метою покращення рівня підготовки викладачів іноземної мови.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Біографії авторів

Любов Ярославівна Брославська, викладач кафедри іноземної філології КЗ «Харківської гуманітарно-педагогічної академії».

викладач кафедри іноземної філології КЗ «Харківської гуманітарно-педагогічної академії».

Сергій Григорович Мащенко, доцент кафедри методики та практики викладання іноземної мови Харківського національного університету ім. В.Н. Каразіна.

доцент  кафедри методики  та  практики викладання  іноземної мови Харківського національного університету ім. В.Н. Каразіна.

Посилання

1. Бернс Р. Развитие «Я-концепции» и воспитания / Р. Бернс; пер. с англ. Ф.П. Тарасенко – М: Прогресс, 1986. – С. 335.

2. Казакова Н.В. Організаційно-методичні засади педагогічної практики майбутніх учителів початкової школи в умовах ступеневої підготовки: дис. … канд. пед. наук: 13.00.04 / Н.В. Казакова – К., 2004. – С. 40.

3. Педагогическая практика в системе подготовки будущих учителей: Сб. науч. тр./ Отв. ред. В.А. Сластенин. – М.: МГПИ, 1987. – 138 с.

4. Положення про організацію навчального процесу у ХНУ імені В.Н. Каразіна. – 2009 рік. – С. 15.

5. Сластенин В.А. Формирование социально-активной личности учителя / В.А. Сластенин // Сов. педагогика. – 1981, – № 4. – С. 76-84.

6. Філософія: Навч.посібник / За ред. І.Ф. Надольного. – К.: Вікар, 1997. – С. 347.

7. Чобітько М.Г. Самовдосконалення студентів-майбутніх учителів у процесі особистісно орієнтованої професійної підготовки / М.Г. Чобітько // Педагогіка і психологія. – 2004. – № 1 (42). – С. 57-69.
Опубліковано
2015-07-08
Як цитувати
Брославська, Л., & Мащенко, С. (2015). ПЕДАГОГІЧНА ПРАКТИКА ЯК ПЕРЕВІРКА ЯКОСТІ ПІДГОТОВКИ ВЧИТЕЛЯ ІНОЗЕМНОЇ МОВИ. Наукові записки кафедри педагогіки, (29), 25-34. Retrieved із https://periodicals.karazin.ua/pedagogy/article/view/3443