Використання педагогічної спадщини А.С. Макаренка в процесі ресоціалізації наркозалежної молоді

  • Юлія Іванівна Чернецька Комунальний заклад «Харківська гуманітарно-педагогічна академія» Харківської обласної ради
Ключові слова: ре соціалізація, наркозалежна молодь, педагогічна спадщина А.С. Макаренка, виховання, принципи виховання, колективне виховання, трудове виховання, соціальне виховання

Анотація

Стаття присвячена питанням  творчого  застосування педагогічної  спадщини А.С. Макаренка  в  практиці  спеціалізованих  центрів ресоціалізації для наркозалежних осіб із метою повернення їх до повноцінного функціонування в соціумі. Розглянуто ідеї гуманістичної педагогіки, колективного й трудового виховання, методів організації життєдіяльності колективу як дієвих способів корекції та соціального виховання молоді.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Біографія автора

Юлія Іванівна Чернецька, Комунальний заклад «Харківська гуманітарно-педагогічна академія» Харківської обласної ради
Кандидат педагогічних наук, доцент кафедри соціальної педагогіки

Посилання

1. Ваисов С.Б. Наркотическая и алкогольная зависимость. Практическое руководство по реабилитации детей и подростков / Санжар Бахтиярович Ваисов. – СПб.: Наука и техника, 2008. – 272 с.

2. Макаренко А.С. Вибрані педагогічні твори. Статті, лекції, виступи / Антон Семенович Макаренко. – Х.: Вид-во «Радянська школа», 1950. – 303 с.

3. Макаренко А.С. Воспитание гражданина / Антон Семенович Макаренко; сост. Р .М. Бескина, М.Д.Виноградова. – М.: Просвещение, 1988. – 304 с.

4. Макаренко А.С. Лекции о воспитании детей / Антон Семенович Макаренко // Пед. соч.: в 8 т. – М., Просвещение , 1984. – Т.4. – С. 97-98, 99-101.

5. Макаренко А.С. Марш 30 года. ФД – 1. Из истории комунны имени Ф.Э. Дзержинского / Антон Семенович Макаренко. – К.: Изд-во «Радянська школа». –1972. – 254 с.

6. Макаренко А.С. О воспитании / Антон Семенович Макаренко. Избр. пед. произв. – М., 1955. – 319 с.

7. Макаренко А.С. О воспитании в семье/ Антон Семенович Макаренко; сост. и авт. вступит. статьи В.С. Хелемендик. – 2-е перераб. и доп. – М.: Политиздат, 1990. – 415 с.

8. Макаренко А.С. Педагогические труды в 8 т. / Антон Семенович Макаренко.– М., 1983. – Т. 1. – 712 с.

9. Макаренко А.С. Педагогические труды в 8 т./ Антон Семенович Макаренко. – М., 1984. – Т. 4. – 448 с.

10. Методичні рекомендації з питань організації та функціонування центрів ресоціалізації наркозалежних / Державний ін-т проблем сім’ї та молоді. – К., 2004. – 200 с.

11. Моргун В.Ф. Три таємниці успіху Антона Макаренка / Володимир Федорович Моргун // Вестник Межнародной благотворительной организации «Федерация «Клубный дом». – 2012. – № 3 (16). – С. 12-15.

12. Мудрость воспитания: Книга для родителей / Сост. Б.М. Бим-Бад, Э.Д. Днепров, Г.Б. Корнетов. – М.: Педагогика, 1987. – 287 с.

13. Нежинский Н.П. Макаренко и педагогика школы / Николай Павлович Нежинский. – К., Изд-во «Радянська школа». – 1976. – 260 с.
Опубліковано
2015-07-03
Цитовано
0 статей
Як цитувати
Чернецька, Ю. (2015). Використання педагогічної спадщини А.С. Макаренка в процесі ресоціалізації наркозалежної молоді. Наукові записки кафедри педагогіки, (32), 214-224. Retrieved із https://periodicals.karazin.ua/pedagogy/article/view/3285