Формування індивідуального стилю професійної діяльності майбутнього вихователя дітей дошкільного віку

  • Світлана Вікторівна Сухорукова Комунальний заклад «Харківська гуманітарно-педагогічна академія» Харківської обласної ради
Ключові слова: вихователь дітей дошкільного віку, стиль, професійна діяльність, професійний стиль, індивідуальний стиль професійної діяльності

Анотація

У статті розкриті особливості формування  індивідуального стилю професійної діяльності майбутнього вихователя як умова якісної професійної підготовки. На теоретичному рівні визначені етапи формування у студентів індивідуального стилю, в процесі реалізації яких враховуються індивідуальні особливості та зовнішні ресурси можливостей педагога.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Біографія автора

Світлана Вікторівна Сухорукова, Комунальний заклад «Харківська гуманітарно-педагогічна академія» Харківської обласної ради
Методист

Посилання

1. Голубева Э.А. Комплексное исследование способностей (к 90-летию Б.М. Теплова) // Вопросы психологии. – 1986. – № 5.

2. Кан-Калик В.А. Учителю о педагогическом общении. – Москва, 1987. – С. 97.

3. Ковалів Ж.В. Проблеми професійного становлення фахівців соціономічних професій: формування індивідуального стилю професійної діяльності майбутніх педагогів / Психологія сучасності: Наука і практика // Науковий вісник Південноукраїнського державного педагогічного університету імені К.Д. Ушинського/ Тези доповідей міжн. науково-практ. конф. молодих науковців. – Одеса, 2003. – С. 27.

4. Кузнецова О. В. Формування інноваційного стилю професійної діяльності у студентів педагогічного коледжу : дис... канд-та пед. наук / О. В. Кузнецова. – Харків – 2009. – 30 с.

5. Маркова А. К. Психологические особенности индивидуальногог стиля деятельности учителя / А. К. Маркова, А. Я. Никонова // Вопр. психологии. – 1987. – № 5.

6. Мерлин В.С. Очерки интегрального исследования индивидуальности. – М., 1986. – 128 с.

7. Небылицин В.Д. Актуальные проблемы дифференциальной физиологии // Вопросы психологии. – 1971. – № 6. – С.18-26.

8. Российская социологическая энциклопедия. – М. : НОРМА – ИНФРАМ, 1999. – 672 с.

9. Толочек В.А. Стилипрофессиональнойдеятельности / В.А. Толочек. – М. : Смысл, 2000. – 199 с.

10. Теплов Б.М. Проблемы индивидуальных различий. – М.; 1961. – 536 с.
Опубліковано
2015-07-03
Як цитувати
Сухорукова, С. (2015). Формування індивідуального стилю професійної діяльності майбутнього вихователя дітей дошкільного віку. Наукові записки кафедри педагогіки, (32), 184-192. Retrieved із https://periodicals.karazin.ua/pedagogy/article/view/3269