Питання формування знання у студентів на заняттях з креслення, інженерної та комп’ютерної графіки: теоретико-методичні аспекти

  • Т. Ю. Мітяшкіна Кафедра ОІПХВ Харківського національного технічного університету сільського господарства ім. Петра Василенка.
Ключові слова: знання, поняття, засвоєння знань

Анотація

Стаття присвячена аналізу досліджень вчених з педагогіки та психології теоретико-методичного аспекту формування знання у студентів на заняттях з креслення, інженерної та комп’ютерної графіки

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Біографія автора

Т. Ю. Мітяшкіна, Кафедра ОІПХВ Харківського національного технічного університету сільського господарства ім. Петра Василенка.
Старший  викладач

Посилання

1. Гриценко Л. Психолого-педагогічний аналіз процесу формування понятійного апарату шкільного предмета «Креслення» в умовах розвиваючого навчання // Вісник Чернігівського державного педагогічного університету ім. Т.Г. Шевченка. Серія: Педагогічні науки. Випуск 12. – Чернігів, 2002. – С. 51–54.

2. Гриценко Л. Оцінювання рівнів сформованості графічних понять в учнів на уроках креслення // Збірник наукових праць Полтавського державного педагогічного університету ім. В.Г. Короленка. – Випуск 5 (32). – Полтава, 2003. – С. 41 – 50.

3. ГлушкоА.В., КоломієцьЮ.В. http://www.rusnauka.com/27_NNM_2009/Pedagogica/52594.doc.htm.

4. Іванова-Комарщук О. Корисність інтерактивних методів навчання http://osvita.ua/school/technol/6564.

5. Лернер И.Я. Качества знаний учащихся. Какими они должны быть? / Лернер И.Я. // Серия педагогики и психологии. – М. : Знание, 1978. – № 1 / 1978. – С. 3-38.

6. Лернер И.Я. Дидактические основы методов обучения / Лернер И.Я. – М. : Педагогика, 1981. – 186 с.

7. Райковська Г.О. Дидактичні умови розвитку технічного мислення студентів в процесі вивчення креслення // Наука і сучасність : Збірник наукових праць Національного педагогічного університету ім. М.П. Драгоманова. – К., Логос, 2002. – С. 135-141.

8. Олефіренко Т.О. http://archive.nbuv.gov.ua/Portal/Soc_gum/Nchnpu_13/2010_7/31.pdf.
Опубліковано
2015-07-01
Цитовано
0 статей
Як цитувати
Мітяшкіна, Т. (2015). Питання формування знання у студентів на заняттях з креслення, інженерної та комп’ютерної графіки: теоретико-методичні аспекти. Наукові записки кафедри педагогіки, (33), 152-158. Retrieved із https://periodicals.karazin.ua/pedagogy/article/view/3077