Педагогічні аспекти формування інформаційної компетентності майбутніх учителів

  • Анна Іванівна Клеба Комунальний заклад «Харківська гуманітарно-педагогічна академія» Харківської обласної ради
  • Людмила Петрівна Четаєва Комунальний заклад «Харківська гуманітарно-педагогічна академія» Харківської обласної ради.
Ключові слова: інформаційна компетентность, інформаційна культура

Анотація

У статті розглядаються педагогічні аспекти формування інформаційної компетентності майбутніх учителів. Визначено, що рішення проблеми формування у майбутніх вчителів  інформаційної компетентності в науково-теоретичному плані просувається значно краще, ніж на практиці. Таким чином, виникає об’єктивна потреба в подальших наукових пошуках з метою приведення рівня інформаційної компетентності майбутніх вчителів до вимог сучасного інформаційного суспільства

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Біографії авторів

Анна Іванівна Клеба, Комунальний заклад «Харківська гуманітарно-педагогічна академія» Харківської обласної ради
Викладач кафедри інформатики
Людмила Петрівна Четаєва, Комунальний заклад «Харківська гуманітарно-педагогічна академія» Харківської обласної ради.
Заступник декана факультету початкової освіти, старший викладач

Посилання

1. Васильєва Л.Д. Педагогические условия формирования информационно-функциональной компетентности учащихся 5-9 кл. сельской школы: Автореф. дис. ... канд. пед. наук. – Уфа, 2004. – 20 с.

2. Вишнякова А.В. Образовательная среда как условие формирования информационно-коммуникативной компетентности учащихся: Дис. ... канд. пед. наук. – Оренбург , 2002. – 172 с.

3. Кизик О.А. Становление информационной компетентности учащихся в образовательном процессе профессионального лицея: Дис. ... канд. пед. наук. – Петрозаводск, 2004. – 159 с.

4. Петухова Т.П. Современная парадигма информационного общества как основа стратегии формирования информационной компетенции специалиста. – Оренбург: Изд-во ОГУ, 2005 – С. 116-123.

5. Пометун О. Компетентнісний підхід – найважливіший орієнтир розвитку сучасної освіти // Рідна школа. – 2005. – № 1. – С. 65-69.

6. Родигіна І. Реалізація компетентнісного підходу до навчання (управлінський аспект) // Освіта і управління – 2004. – Т. 7, № 3/4. – С. 18-22.

7. Трубачева С.В. Умови реалізації компетентнісного підходу в навчальному процесі / Компетентністний підхід у сучасній освіті: світовий досвід та українські перспективи: Бібліотека з освітньої політики / Під заг . Ред. О.В. Овчарук. – К.: «К.І.С», 2004. – С. 53-58.

8. Хуторский А.В. Ключевые компетенции и образовательные стандарты // Отделение философии образования и теоретической педагогики РАО, Центр «Эйдос», 2002 г .
Опубліковано
2015-07-01
Цитовано
0 статей
Як цитувати
Клеба, А., & Четаєва, Л. (2015). Педагогічні аспекти формування інформаційної компетентності майбутніх учителів. Наукові записки кафедри педагогіки, (33), 117-123. Retrieved із https://periodicals.karazin.ua/pedagogy/article/view/3066