Синдром «професійного вигорання» в навчально-педагогічній діяльності викладача вищої школи: профілактика методами асертивного тренінгу

  • Елгуджа Джамалович Діасасмідзе Кафедра ортопедичної стоматології та ортодонтії дорослих, директор стоматологічного центру Харківська медична академія післядипломної освіти (ХМАПО).
Ключові слова: навчально-педагогічна діяльність, синдром «професійного вигорання», асертивний тренінг, викладачі вищої школи, профілактика

Анотація

У статті розкрито методи профілактики синдрому «професійного вигорання» у викладачів вищих навчальних закладів. Розглянуто поняття асертивності, методи асертивного тренінгу у навчально-педагогічній діяльності викладача.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Біографія автора

Елгуджа Джамалович Діасасмідзе, Кафедра ортопедичної стоматології та ортодонтії дорослих, директор стоматологічного центру Харківська медична академія післядипломної освіти (ХМАПО).
Доцент

Посилання

1. Асямов С.В. Профессионально-психологический тренінг сотрудников органов внутренних дел: учеб. пособие / С.В. Асямов, Ю.С. Пулатов. – Ташкент: Из-во академии МВД Республики Узбекистан, 2001. – 141 с.

2. Гостєєва Т.В. Професійно-психологічний відбір та тренінгові методи психодіагностики кандидатів на службу в ОВС / Т.В.Гостєєва // Проблеми екстремальної та кризової психології. – Х., 2007. – Вип. 2. – С. 44–51.

3. Бишоп С. Тренинг асертивности / С. Бишоп. – СПб: Питер, 2011. – 173 с.

4. Как избежать профессионального выгорания / Інтернет-ресурсhttp://www.pharmpersonal.ru/articles/kak_izbezhat_professionalnogo_vygoraniia_62_11.html.

5. Лефтеров В.О. Підготовка працівників правоохоронних органів до дії в екстремальних умовах засобами психотренінгу / В.О. Лефтеров // Актуальні проблеми психології. – К., 2007. – Т. 5, вип. 6: Психофізіологія. Психологія праці. Експериментальна психологія. – С. 217-221.

6. Осухова Н.Г. Возвращение к жизни: Методические материалы для ведущих тренингов и семинаров по профилактике профессионального выгорания / Н.Г. Осухова, В.В. Кожевникова // Помощь помощнику: социально-психологическое сопровождение социальных работников /под ред. Н.Г. Осуховой. – М.:Изд-во «Амиго-пресс», 2006. – С. 96 – 112.

7. Психологічні тренінгові технології у правоохоронній діяльності: науково-методичні та організаційно-практичні проблеми впровадження і використання, перспективи розвитку: матеріали Міжнародної наук.-практ. конф. (Донецьк, 27-28 травня 2005 р.); у 2-х ч. – Донецьк: ДЮІ МВС при ДонНУ, 2005. – Ч. 2 – 240 с.

8. Синдром «професійного вигорання» та професійна кар’єра працівників освітніх організацій: гендерні аспекти: навч. посіб [для студ. вищ. навч. закл. та слухачів ін-тів післядиплом. освіти]; за наук. ред. С.Д. Максименка, Л.М. Карамушки, Т.В. Зайчикової. – К.: Міленіум, 2004. – 264 с.
Опубліковано
2015-07-01
Цитовано
0 статей
Як цитувати
Діасасмідзе, Е. (2015). Синдром «професійного вигорання» в навчально-педагогічній діяльності викладача вищої школи: профілактика методами асертивного тренінгу. Наукові записки кафедри педагогіки, (33), 65-75. Retrieved із https://periodicals.karazin.ua/pedagogy/article/view/2968