Педагогічні умови якісної особистісно орієнтованої професійної підготовки майбутнього вчителя початкових класів у педагогічному вищому навчальному закладі

  • Юлія Дмитрівна Шаповал Балаклійська філія Комунального закладу «Харківська гуманітарно-педагогічна академія» Харківської обласної ради
Ключові слова: готовність, особистісно орієнтоване середовище, особистість, умови

Анотація

Стаття присвячена питанням створення необхідних умов для формування готовності майбутніх викладачів до реалізації основних положень особистісно орієнтованої парадигми в практиці роботи. Виділено основні професійно значущі якості та педагогічні цінності особистісно орієнтованого педагога. Схарактеризовано механізм організації професійної підготовки  вчителя  та  сформульовано поняття «готовність майбутнього вчителя початкових класів до реалізації особистісно орієнтованого навчання».

Завантаження

##plugins.generic.usageStats.noStats##

Біографія автора

Юлія Дмитрівна Шаповал, Балаклійська філія Комунального закладу «Харківська гуманітарно-педагогічна академія» Харківської обласної ради
Кандидат  педагогічних  наук,  викладач

Посилання

1. Балл Г.А. Концепция самоактуализации личности в гуманистической психологии/ Г.А.Балл. – К., Донецк, 1993. – 231с.

2. Бондаревская Е.В., Кульневич С.В. Педагогика: личность в гуманистических теориях и системах воспитания / Е.В. Бондаревская, С.В. Кульневич. – Ростов-на-Дону : Творческий центр «Учитель», 1999. – 560 с.

3. Луговий В.І. Педагогічна освіта в Україні: структура, функціонування, тенденції розвитку. / В.І. Луговий. – К. : МАУП, 1994. – 196 с.

4. Освітні технології: навч.-метод. посіб. / О.М. Пєхота, А.З. Кіктенко, О.М. Любарська та ін.[ За заг . ред. О.М. Пєхоти]. – К. : А.С.К., 2001. – 256 с.

5. Сериков В.В. Образование и личность. Теория и практика проектирования педагогических систем/ В.В. Сериков. – М. : ИК «Логос», 1999. – 72 с.
Опубліковано
2015-06-26
Цитовано
Як цитувати
Шаповал, Ю. Д. (2015). Педагогічні умови якісної особистісно орієнтованої професійної підготовки майбутнього вчителя початкових класів у педагогічному вищому навчальному закладі. Наукові записки кафедри педагогіки, (34), 270-276. вилучено із https://periodicals.karazin.ua/pedagogy/article/view/2959