Структурно-компонентний аналіз готовності майбутнього вчителя літератури до інноваційної професійної діяльності

  • Лідія Іванівна Цибульська
Ключові слова: готовність до інноваційної професійної діяльності, компоненти готовності, інноваційні технології

Анотація

У статті розглядаються компоненти готовності майбутнього вчителя літератури до інноваційної професійної діяльності та показники їх сформованості.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Біографія автора

Лідія Іванівна Цибульська

Асистент кафедри української літератури Інституту філології й журналістики Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського.

Посилання

1. Гавриш І.В. Теоретико-методологічні основи формування готовності майбутніх учителів до ін-новаційної професійної діяльності : автореф. дис. … д-ра пед. наук : 13.00.04 / І.В. Гавриш ; Луганський національний педагогічний ун-т ім. Тараса Шевченка. – Луганськ, 2006. – 44 с.

2. Дьяченко М.И. Психологические проблемы готовности к деятельности / М.И. Дьяченко, Л.А. Кандыбович. – Минск : Изд-во БГУ, 1976. – 140 с.

3. Сластенин В.А. Педагогика: Инновационная деятельность / В.А. Сластенин, Л.С. Подымова. – М. : ИЧП «Издательство Магистр», 1997. – 224 с.

4. Соснюк О.П. Формування психологічної готовності особистості до інноваційної діяльності : дис... канд. психол. наук: 19.00.01 / О.П. Соснюк ; Київський національний ун-т ім. Тараса Шевченка. – К., 2006. – 199 с.

5. Шапран О.І. Система інноваційної підготовки майбутнього вчителя в умовах навчально-науково-педагогічних комплексів : монографія / О.І. Шапран. – Переяслів-Хмельницький : Видавництво С.В. Карпук, 2007.– 370 с.
Опубліковано
2015-06-26
Як цитувати
Цибульська, Л. (2015). Структурно-компонентний аналіз готовності майбутнього вчителя літератури до інноваційної професійної діяльності. Наукові записки кафедри педагогіки, (34), 253-261. Retrieved із https://periodicals.karazin.ua/pedagogy/article/view/2953