Структурно-компонентний аналіз готовності майбутнього вчителя літератури до інноваційної професійної діяльності

  • Лідія Іванівна Цибульська
Ключові слова: готовність до інноваційної професійної діяльності, компоненти готовності, інноваційні технології

Анотація

У статті розглядаються компоненти готовності майбутнього вчителя літератури до інноваційної професійної діяльності та показники їх сформованості.

Завантаження

##plugins.generic.usageStats.noStats##

Біографія автора

Лідія Іванівна Цибульська

Асистент кафедри української літератури Інституту філології й журналістики Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського.

Посилання

1. Гавриш І.В. Теоретико-методологічні основи формування готовності майбутніх учителів до ін-новаційної професійної діяльності : автореф. дис. … д-ра пед. наук : 13.00.04 / І.В. Гавриш ; Луганський національний педагогічний ун-т ім. Тараса Шевченка. – Луганськ, 2006. – 44 с.

2. Дьяченко М.И. Психологические проблемы готовности к деятельности / М.И. Дьяченко, Л.А. Кандыбович. – Минск : Изд-во БГУ, 1976. – 140 с.

3. Сластенин В.А. Педагогика: Инновационная деятельность / В.А. Сластенин, Л.С. Подымова. – М. : ИЧП «Издательство Магистр», 1997. – 224 с.

4. Соснюк О.П. Формування психологічної готовності особистості до інноваційної діяльності : дис... канд. психол. наук: 19.00.01 / О.П. Соснюк ; Київський національний ун-т ім. Тараса Шевченка. – К., 2006. – 199 с.

5. Шапран О.І. Система інноваційної підготовки майбутнього вчителя в умовах навчально-науково-педагогічних комплексів : монографія / О.І. Шапран. – Переяслів-Хмельницький : Видавництво С.В. Карпук, 2007.– 370 с.
Опубліковано
2015-06-26
Цитовано
Як цитувати
Цибульська, Л. І. (2015). Структурно-компонентний аналіз готовності майбутнього вчителя літератури до інноваційної професійної діяльності. Наукові записки кафедри педагогіки, (34), 253-261. вилучено із https://periodicals.karazin.ua/pedagogy/article/view/2953