Взаємозв’язок театральної та педагогічної творчості у діяльності вихователя дошкільного навчального закладу

  • Анна Василівна Федорович Кафедра загальної педагогіки та дошкільної освіти Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка
Ключові слова: педагогічна діяльність, імпровізація, техніка, творчі здібності, творче самопочуття педагога, театральна педагогіка

Анотація

У  статті педагогічна діяльність  розглядається через  внутрішній потенціал особистості вихователя, його техніку і мистецтво самовираження, здатність до перевтілення, педагогічної імпровізації, творчого самопочуття; характеризуються спільні та відмінні риси акторської та педагогічної творчості. 

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Біографія автора

Анна Василівна Федорович, Кафедра загальної педагогіки та дошкільної освіти Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка
Канд. пед. наук, доцент

Посилання

1. Абрамян В. Театральна педагогіка / В. Абрамян. – К. : Лібра, 1996. – 224 с.

2. Булатова О. Артистизм как компонент творческой личности педагога / О. Булатова // Школа. – 2001. – № 2. – С. 18 – 19.

3. Загвязинский В. Педагогическое творчество учителя / В. Загвязинский. – М. : Педагогика, 1987. – 159 с.

4. Загородня Л. Педагогічна майстерність вихователя дошкільного закладу : навч. посіб. / Л.П. Загородня, С.А. Тітаренко. – Суми : Університетська книга, 2010. – 319 с.

5. Коментар до Базового компонента дошкільної освіти в Україні : наук.метод. посіб. / Наук. ред. О.Л. Кононко. – К. : Ред. журн. «Дошкільне виховання», 2003. – 243 с.

6. Лимаренко Л. Майстерність актора в педагогічній технології вчителя / Л.І. Лимаренко // Проблеми сучасної педагогічної освіти. – Сер. : Педагогіка і психологія : зб. статей. – К. : Пед. преса. – 2002. – Вип. 4. – С. 141 – 145.

7. Методична робота в ДНЗ / Упоряд. Л.А. Швайка. – Харків : Основа, 2007. – 288 с.

8. Отич О. Педагогіка мистецтва: сутність та місце в системі наук про освіту / О. Отич // Мистецтво та освіта. – 2008. – № 2. – С. 13 – 17.

9. Педагогічна майстерність : підручник / І.А. Зязюн, Л.В. Крамущенко, І.Ф. Кривонос та ін.; За ред. І. Зязюна. – 2-ге вид., допов. переробл. – К. : Вища школа, 2004. – 422 с.

10. Савостьянов А. Основы театральной педагогики в мастерстве учителя / А.И. Савостьянов // Методист. – 2005. – № 5. – С. 33 – 37.

11. Середа Н. Елементи театральної педагогіки у формуванні педагогічної майстерності / Н.В. Середа // Теорія і практика управління соціальними системами: науково-практичний журнал. – Харків, 2011. – № 2. – С. 48 – 54.
Опубліковано
2015-06-26
Як цитувати
Федорович, А. (2015). Взаємозв’язок театральної та педагогічної творчості у діяльності вихователя дошкільного навчального закладу. Наукові записки кафедри педагогіки, (34), 237-245. Retrieved із https://periodicals.karazin.ua/pedagogy/article/view/2947