Взаємозв’язок театральної та педагогічної творчості у діяльності вихователя дошкільного навчального закладу

  • Анна Василівна Федорович Кафедра загальної педагогіки та дошкільної освіти Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка
Ключові слова: педагогічна діяльність, імпровізація, техніка, творчі здібності, творче самопочуття педагога, театральна педагогіка

Анотація

У  статті педагогічна діяльність  розглядається через  внутрішній потенціал особистості вихователя, його техніку і мистецтво самовираження, здатність до перевтілення, педагогічної імпровізації, творчого самопочуття; характеризуються спільні та відмінні риси акторської та педагогічної творчості. 

Завантаження

##plugins.generic.usageStats.noStats##

Біографія автора

Анна Василівна Федорович, Кафедра загальної педагогіки та дошкільної освіти Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка
Канд. пед. наук, доцент

Посилання

1. Абрамян В. Театральна педагогіка / В. Абрамян. – К. : Лібра, 1996. – 224 с.

2. Булатова О. Артистизм как компонент творческой личности педагога / О. Булатова // Школа. – 2001. – № 2. – С. 18 – 19.

3. Загвязинский В. Педагогическое творчество учителя / В. Загвязинский. – М. : Педагогика, 1987. – 159 с.

4. Загородня Л. Педагогічна майстерність вихователя дошкільного закладу : навч. посіб. / Л.П. Загородня, С.А. Тітаренко. – Суми : Університетська книга, 2010. – 319 с.

5. Коментар до Базового компонента дошкільної освіти в Україні : наук.метод. посіб. / Наук. ред. О.Л. Кононко. – К. : Ред. журн. «Дошкільне виховання», 2003. – 243 с.

6. Лимаренко Л. Майстерність актора в педагогічній технології вчителя / Л.І. Лимаренко // Проблеми сучасної педагогічної освіти. – Сер. : Педагогіка і психологія : зб. статей. – К. : Пед. преса. – 2002. – Вип. 4. – С. 141 – 145.

7. Методична робота в ДНЗ / Упоряд. Л.А. Швайка. – Харків : Основа, 2007. – 288 с.

8. Отич О. Педагогіка мистецтва: сутність та місце в системі наук про освіту / О. Отич // Мистецтво та освіта. – 2008. – № 2. – С. 13 – 17.

9. Педагогічна майстерність : підручник / І.А. Зязюн, Л.В. Крамущенко, І.Ф. Кривонос та ін.; За ред. І. Зязюна. – 2-ге вид., допов. переробл. – К. : Вища школа, 2004. – 422 с.

10. Савостьянов А. Основы театральной педагогики в мастерстве учителя / А.И. Савостьянов // Методист. – 2005. – № 5. – С. 33 – 37.

11. Середа Н. Елементи театральної педагогіки у формуванні педагогічної майстерності / Н.В. Середа // Теорія і практика управління соціальними системами: науково-практичний журнал. – Харків, 2011. – № 2. – С. 48 – 54.
Опубліковано
2015-06-26
Цитовано
Як цитувати
Федорович, А. В. (2015). Взаємозв’язок театральної та педагогічної творчості у діяльності вихователя дошкільного навчального закладу. Наукові записки кафедри педагогіки, (34), 237-245. вилучено із https://periodicals.karazin.ua/pedagogy/article/view/2947