Роль сучасних підручників з правознавчих дисциплін у фаховій підготовці майбутніх юристів

  • Володимир Васильович Маньгора Інститут політології та права Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова (Київ)
Ключові слова: підручники з правознавчих дисциплін, шляхи вдосконалення сучасних підручників із правознавчих дисциплін для ВНЗ, підготовка юристів

Анотація

У статті визначено місце і роль сучасних підручників із правознавчих дисциплін у фаховій підготовці юристів. Визначено шляхи вдосконалення сучасних підручників з правознавчих дисциплін для ВНЗ.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Біографія автора

Володимир Васильович Маньгора, Інститут політології та права Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова (Київ)
Кандидат педагогічних наук, докторант кафедри теорії та історії держави і права

Посилання

1. Бессараб А.О. Роль навчальної книги в сучасній педагогічній системі вищої школи України / А.О. Бессараб // Педагогіка формування творчої особистості у вищій і загальноосвітній школах : зб. наук. пр. – / Класич. приват. ун-т ; [редкол. : Т.І. Сущенко (голов. ред.) та ін.]. – Запоріжжя. – Вип. № 8 (61). – 2010. – С. 28–34. [Електронний ресурс] – Режим доступу: http://www. archive.nbuv.gov.ua.

2. Лізвінський В.Л. Генеза нормативних вимог до змісту вузівського підручника (друга половина XX ст. – початок XXI ст.) / В.Л. Лізвінський // Педагогіка формування творчої особистості у вищій і загальноосвітній школах : зб. наук. пр. – / Класич. приват. ун-т ; [чл. редкол. : В.Й. Бочелюк, О.І. Гура, О.І. Іваницький та ін. ; ред. : А.О. Бессараб, С.А. Козиряцька]. – Запоріжжя. – 2010. – Вип. 7 (60). – С. 171–172. [Електронний ресурс] – Режим доступу: http://www. archive.nbuv.gov.ua.

3. Наказ «Щодо видання навчальної літератури для вищої школи» від 27.06.2008 р. № 588 [Електронний ресурс] – Режим доступу: http://www.mon.gov.ua.

4. Рябовол Л.Т. Сучасні вимоги до шкільного підручника з правознавства / Л.Т. Рябовол // Проблеми сучасного підручника: зб. наук. Праць; [головн. ред. В.М. Мадзігон; ред. О. М. Топузов]. – К.: Педагогічна думка, 2011. – Вип. 11. – С. 551–558. [Електронний ресурс] – Режим доступу: http://www. archive.nbuv.gov.ua.

5. Смагін І. Методичні рекомендації до експертного оцінювання підручників із правознавства для 9 класу загальноосвітніх навчальних закладів / І. Смагін // Житомирський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти. – Житомир, 2010 – 33с.

6. Теорія і методика професійної освіти: навч. посіб. / З. Курлянд, Т. Осипова, Р. Гурін [та ін.]; за ред. З. Курлянд. – К. : Знання, 2012. – 309 с.

7. Томчук М. Психологічні особливості підручника для вищих навчальних закладів / М. Томчук // Вісник Національної академії Державної прикордонної служби України. – 2012. – № 5. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www. archive.nbuv.gov.ua

8. Туркот Т. Педагогіка вищої школи : навч. посібник / Т. Туркот. – К. : Кондор, 2011. – 628 с. [Електронний ресурс] – Режим доступу: http://www.pidruchniki.ws.
Опубліковано
2015-06-26
Як цитувати
Маньгора, В. (2015). Роль сучасних підручників з правознавчих дисциплін у фаховій підготовці майбутніх юристів. Наукові записки кафедри педагогіки, (34), 161-138. Retrieved із https://periodicals.karazin.ua/pedagogy/article/view/2913