Роль сучасних підручників з правознавчих дисциплін у фаховій підготовці майбутніх юристів

  • Володимир Васильович Маньгора Інститут політології та права Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова (Київ)
Ключові слова: підручники з правознавчих дисциплін, шляхи вдосконалення сучасних підручників із правознавчих дисциплін для ВНЗ, підготовка юристів

Анотація

У статті визначено місце і роль сучасних підручників із правознавчих дисциплін у фаховій підготовці юристів. Визначено шляхи вдосконалення сучасних підручників з правознавчих дисциплін для ВНЗ.

Завантаження

##plugins.generic.usageStats.noStats##

Біографія автора

Володимир Васильович Маньгора, Інститут політології та права Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова (Київ)
Кандидат педагогічних наук, докторант кафедри теорії та історії держави і права

Посилання

1. Бессараб А.О. Роль навчальної книги в сучасній педагогічній системі вищої школи України / А.О. Бессараб // Педагогіка формування творчої особистості у вищій і загальноосвітній школах : зб. наук. пр. – / Класич. приват. ун-т ; [редкол. : Т.І. Сущенко (голов. ред.) та ін.]. – Запоріжжя. – Вип. № 8 (61). – 2010. – С. 28–34. [Електронний ресурс] – Режим доступу: http://www. archive.nbuv.gov.ua.

2. Лізвінський В.Л. Генеза нормативних вимог до змісту вузівського підручника (друга половина XX ст. – початок XXI ст.) / В.Л. Лізвінський // Педагогіка формування творчої особистості у вищій і загальноосвітній школах : зб. наук. пр. – / Класич. приват. ун-т ; [чл. редкол. : В.Й. Бочелюк, О.І. Гура, О.І. Іваницький та ін. ; ред. : А.О. Бессараб, С.А. Козиряцька]. – Запоріжжя. – 2010. – Вип. 7 (60). – С. 171–172. [Електронний ресурс] – Режим доступу: http://www. archive.nbuv.gov.ua.

3. Наказ «Щодо видання навчальної літератури для вищої школи» від 27.06.2008 р. № 588 [Електронний ресурс] – Режим доступу: http://www.mon.gov.ua.

4. Рябовол Л.Т. Сучасні вимоги до шкільного підручника з правознавства / Л.Т. Рябовол // Проблеми сучасного підручника: зб. наук. Праць; [головн. ред. В.М. Мадзігон; ред. О. М. Топузов]. – К.: Педагогічна думка, 2011. – Вип. 11. – С. 551–558. [Електронний ресурс] – Режим доступу: http://www. archive.nbuv.gov.ua.

5. Смагін І. Методичні рекомендації до експертного оцінювання підручників із правознавства для 9 класу загальноосвітніх навчальних закладів / І. Смагін // Житомирський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти. – Житомир, 2010 – 33с.

6. Теорія і методика професійної освіти: навч. посіб. / З. Курлянд, Т. Осипова, Р. Гурін [та ін.]; за ред. З. Курлянд. – К. : Знання, 2012. – 309 с.

7. Томчук М. Психологічні особливості підручника для вищих навчальних закладів / М. Томчук // Вісник Національної академії Державної прикордонної служби України. – 2012. – № 5. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www. archive.nbuv.gov.ua

8. Туркот Т. Педагогіка вищої школи : навч. посібник / Т. Туркот. – К. : Кондор, 2011. – 628 с. [Електронний ресурс] – Режим доступу: http://www.pidruchniki.ws.
Опубліковано
2015-06-26
Цитовано
Як цитувати
Маньгора, В. В. (2015). Роль сучасних підручників з правознавчих дисциплін у фаховій підготовці майбутніх юристів. Наукові записки кафедри педагогіки, (34), 161-138. вилучено із https://periodicals.karazin.ua/pedagogy/article/view/2913