Педагогіка творчості у вітчизняній та зарубіжній педагогічній думці

  • Яніна Володимирівна Гур’єва Комунальний заклад «Харківська гуманітарно-педагогічна академія» Харківської обласної ради
Ключові слова: педагогіка творчості, творча діяльність вчителя, педагогічна творчість учителя, творчий розвиток

Анотація

У статті розглянуті результати історичного аналізу проблеми становлення та розвитку педагогіки творчості у вітчизняній та зарубіжній педагогічній думці.

Завантаження

##plugins.generic.usageStats.noStats##

Біографія автора

Яніна Володимирівна Гур’єва, Комунальний заклад «Харківська гуманітарно-педагогічна академія» Харківської обласної ради
Викладач кафедри культурологічних дисциплін  і  образотворчого мистецтва

Посилання

1. Андреев В.И. Педагогика творческого саморазвития: Инновационный курс: Кн. 1 / В.И. Андреев. – Казань : Издательство Казан. университета, 1996. − 567 с.

2. Кан-Калик В.А. Педагогическое творчество / В.А. Кан-Калик, Н.Д. Никандоров. – М. : Педагогика, 1990. – 144 с.

3. Коменский Я.А. Педагогическое наследие / Я.А. Коменский, Дж. Локк, Ж. Ж. Руссо, И.Г. Песталоцци; сост. В.М. Кларин, А.Н. Джуринский. – М. : Педагогика, 1987. – 413 с.

4. Коменский Я.А. Об изгнании из школ косности / Я.А. Коменский // Избран. педагог . соч. : В 2 т. – М.: Педагогика, 1982. – Т. 2. – 576 с.

5. Корчак Я. Избранные педагогические произведения / Я. Корчак; пер. с пол. К.Э. Сенкевич. – М. : Педагогика, 1979. – 473 с.

6. Кравець В.П. Історія української школи і педагогіки: курс лекцій / В.П. Кравець. – Тернопіль, 1994. – 359 с.

7. Кравець В.П. Історія класичної зарубіжної педагогіки та шкільництва: навч. посібник / В.П. Кравець. – Тернопіль, 1996. – 436 с.

8. Львова Ю.Л. Творческая лаборатория учителя: книга для учителя / Ю.Л. Львова. – [3-e изд-е, перераб. и доп.]. – М. : Просвещение, 1992. – 224 с.

9. Сисоєва С.О. Основи педагогічної творчості: Підручник / С.О. Сисоєва – К. : Міленіум, 2006. – 344 с.

10. Сухомлинський В.О. Сто порад учителеві / В.О. Сухомлинський // Вибрані твори : У 5 т. – К. : Рад. школа, 1976. – Т. 2. − С. 419-656.

11. Ушинский К.Д. О пользе педагогической литературы / К.Д. Ушинский // Собрание починений : В 6 т. − М. : Педагогика, 1988. − Т. 2. − С. 160-167.
Опубліковано
2015-06-26
Цитовано
Як цитувати
Гур’єва, Я. В. (2015). Педагогіка творчості у вітчизняній та зарубіжній педагогічній думці. Наукові записки кафедри педагогіки, (34), 63-70. вилучено із https://periodicals.karazin.ua/pedagogy/article/view/2891